• slide 1
  • slide 2
  • slide 3
  • slide 4
  • slide 5

Mастер академске студије

Дипломске академске студије ( master ), у зависности од основних студија, трају једну годину са 60 ЕСПБ бодова, односно две са 120 ЕСПБ бодова. Завршетком дипломских академских студија студент стиче академски назив дипломирани, са назнаком звања другог степена дипломских академских студија из одговарајуће области.

У прву годину дипломских академских студија може се уписати лице које је завршило одговарајуће основне академске студије, утврђене студијским програмом и остваривши:

 

  1. најмање 180 ЕСПБ бодова ако дипломске академске студије имају 120 ЕСПБ бодова
  2. најмање 240 ЕСПБ бодова ако дипломске академске студије имају 60 ЕСПБ бодова

 

Студијским програмом, односно одлуком наставно-научног већа факултета утврђује се који су програми основних студија одговарајући за наставак студија на одређеном студијском програму, а у случају интердисциплинарних студијских програма то чини Сенат Универзитета.

Веће и Сенат могу одредити стручне комисије које ће дати мишљење о евентуалној потреби допунских програмских садржаја које морају савладати студенти у случајевима када студијски програми основних студија нису одговарајући.

 

ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗВАЊЕ, ДИПЛОМА
2.1 Биологија Мастер биолог
2.2 Хемија Мастер хемичар
2.3 Географија Мастер географ
2.4 Математика
Мастер математичар
2.5 Физика
Мастер физичар

 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗВАЊЕ, ДИПЛОМА
2.6 Право Мастер правник

 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗВАЊЕ, ДИПЛОМА
2.7 Пословна економија Мастер економиста
2.8 Међународна економија Мастер економиста

 

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗВАЊЕ, ДИПЛОМА
2.9 Разредна настава Мастер учитељ
2.10 Васпитач у предшколским установама
Мастер васпитач

 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗВАЊЕ, ДИПЛОМА
2.11 Српски језик и књижевност Mастер професор језика и књижевности
2.12 Српска књижевност и језик Мастер професор језика и књижевности
2.13 Руски језик и књижевност Мастер професор језика и књижевности
2.14 Енглески језик и књижевност Мастер професор језика и књижевности
2.15 Историја Мастер историчар
2.16 Социологија Мастер социолог
2.17 Педагогија
Мастер педагог
2.18 Психологија
Мастер психолог

 

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗВАЊЕ, ДИПЛОМА
2.19 Физичко васпитање и спорт Мастер професор физичког васпитања и спорта

 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗВАЊЕ, ДИПЛОМА
2.20 Архитектура Мастер инжењер архитектуре
2.21 Грађевинско инжењерство Мастер инжењер грађевинарства
2.22 Електротехничко и рачунарско инжењерство Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
2.23 Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду Мастер инжењер заштите животне средине & Мастер инжењер заштите на раду
2.24 Машинско инжењерство Мастер инжењер машинства
2.25 Рударско инжењерство Мастер инжењер рударства
2.26 Технолошко инжењерство Мастер инжењер технологије

 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗВАЊЕ, ДИПЛОМА
2.27 Биљна производња Мастер инжењер пољопривреде
2.28 Сточарство Мастер инжењер пољопривреде

 

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗВАЊЕ, ДИПЛОМА
2.29 Сликарство Мастер ликовни уметник - сликар
2.30 Графика Мастер ликовни уметник - графичар
2.31 Вајарство Мастер ликовни уметник - вајар
2.32 Клавир Мастер музички уметник - пијаниста
2.33 Виолина Мастер музички уметник - виолиниста
2.34 Флаута - дувачки инструменти Мастер музички уметник - флаутиста
2.35 Глума Мастер драмски и аудиовизуелни уметник - глумац
2.36 Кларинет Мастер музички уметник - кларинетиста
2.37 Труба Мастер музички уметник - Трубач
2.38 Графички дизајн Мастер дизајнер - Графички дизајнер
Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Адреса: Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица
Телефон: 028 422 340, Телефон-факс: 028 422 320
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
web: www.pr.ac.rs