Интегрисане академске студије

У прву годину студијских програма интегрисаних академских студија медицине, интегрисаних академских студија стоматологије може се уписати лице које има одговарајуће средње образовање у четворогодишњем трајању, заузме место на ранг листи у оквиру броја студената који Факултету одобри Влада за упис у прву годину и има уверење о здравственом стању.

Одговарајућим средњим образовањем сматра се завршена гимназија и школе здравственог и ветеринарског усмерења у четворогодишњем трајању.
Страни држављанин се може уписати на студијске програме под истим условима као и домаћи држављанин.

Кандидат који конкурише за упис у прву годину интегрисаних студија полаже пријемни испит из биологије и хемије.

Редослед кандидата за упис у прву годину студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту. Интегрисане академске студије првог и другог степена, за стицање академског стручног звања доктор медицине, трају шест година.

Завршетак интегрисаних академских студија подразумева следеће квалификације:

 

  • стечено знање у области утврђеног студијског програма;
  • примену знања у решавању проблема у ширим или мултидисциплинарним областима у оквиру медицинских наука;
  • интеграцију знања, решавање сложених проблема и расуђивање на основу доступних информација;
  • јасно и недвосмислено преношење знања стручној и широј јавности;
  • способност самосталног избора наставка студија.

 

Стицањем стручног назива доктор медицине, дипломирани студенти ће моћи самостално да раде у здравственим установама на пословима који захтевају високо академско образовање другог степена.

Студенти могу да пређу са других факултета здравствене струке из земље, на студијски програм Медицинског факултета у Приштини, уз одобрење за прелазак, које доноси Наставно – научно веће, на основу прибављеног мишљења комисије коју чине шефови катедри из одговарајуће области.

Обим студија се изражава бројем ЕСПБ бодова: 360 ЕСПБ

ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ
РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗВАЊЕ, ДИПЛОМА
1. Интегрисане академске студије медицине Доктор медицине
2. Интегрисане академске студије стоматологије Доктор стоматологије
Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Адреса: Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица
Телефон: 028 422 340, Телефон-факс: 028 422 320
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
web: www.pr.ac.rs