Основне академске студије

Основне академске студије ( bachelor ), трају три године са 180 ЕСПБ бодова и четири са 240 ЕСПБ бодова. Завршетком основних академских студија студент стиче стручни назив са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области.

Академски студијски програми из медицинских наука организују се  интегрисано у оквиру основних и дипломских академских студија, које трају пет година са 300 ЕСПБ бодова или  шест са 360 ЕСПБ бодова.

У прву годину основних академских студија на факултетима може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

Кандидати који конкуришу за упис полажу пријемни испит, односно испит за проверу склоности и способности. Пријемни испит обухвата програмске садржаје који су изучавани у средњој школи у четворогодишњем трајању, у струци за коју кандидат конкурише. Кандидат је дужан да полаже све испите  за факултет за који конкурише.

Кандидати који конкуришу за упис на факултетима уметности обавезни су да положе испит за проверу склоности и способности. Под положеним испитом за проверу склоности и способности подразумева се постизање броја бодова изнад прага који утврђују факултети уметности појединачно. Избор кандидата за упис у прву годину основних студија обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту односно испиту за проверу склоности и способности и према општем успеху постигнутом у средњој школи.

Факултет утврђује ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима, без обзира на начин финансирања, који су предвиђени конкурсом.

ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗВАЊЕ, ДИПЛОМА
1.1 Биологија Дипломирани биолог
1.2 Хемија Дипломирани хемичар
1.3 Географија Дипломирани географ
1.4 Математика Дипломирани математичар
1.5 Информатика Дипломирани информатичар
1.6 Физика Дипломирани физичар

 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗВАЊЕ, ДИПЛОМА
1.7 Право Дипломирани правник

 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗВАЊЕ, ДИПЛОМА
1.8 Пословна економија Дипломирани економиста

 

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗВАЊЕ, ДИПЛОМА
1.9 Разредна настава Дипломирани учитељ
1.10 Васпитач предшколских установа Дипломирани васпитач

 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗВАЊЕ, ДИПЛОМА
1.11 Српски језик и књижевност Дипломирани професор језика и књижевности
1.12 Српска књижевност и језик Дипломирани професор језика и књижевности
1.13 Руски језик и књижевност Дипломирани професор језика и књижевности
1.14 Енглески језик и књижевност Дипломирани професор језика и књижевности
1.15 Историја Дипломирани историчар
1.16 Психологија Дипломирани психолог
1.17 Филозофија Дипломирани филозоф
1.18 Историја уметности Дипломирани историчар уметности
1.19 Педагогија Дипломирани педагог
1.20
Социологија
Дипломирани социолог

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗВАЊЕ, ДИПЛОМА
1.21 Здравствена нега Организатор здравствене неге

 

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗВАЊЕ, ДИПЛОМА
1.22 Физичко васпитање и спорт Дипломирани професор физичког васпитања и спорта

 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗВАЊЕ, ДИПЛОМА
1.23 Архитектура Дипломирани инжењер архитектуре
1.24 Грађевинско инжењерство Дипломирани инжењер грађевинарства
1.25 Електротехничко и рачунарско инжењерство Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
1.26 Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду Дипломирани инжењер заштите животне средине
1.27 Машинско инжењерство Дипломирани инжењер машинства
1.28 Рударско инжењерство Дипломирани инжењер рударства
1.29 Технолошко инжењерство Дипломирани инжењер технологије
1.30
Индустријско инжењерство
 

 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗВАЊЕ, ДИПЛОМА
1.31 Биљна производња Дипломирани инжењер пољопривреде
1.32 Сточарство Дипломирани инжењер пољопривреде

 

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
РЕДНИ БРОЈ НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗВАЊЕ, ДИПЛОМА
1.33 Сликарство Дипломирани ликовни уметник - сликар
1.34 Графика Дипломирани ликовни уметник - графичар
1.35 Вајарство Дипломирани ликовни уметник - вајар
1.36 Клавир Дипломирани музички уметник - пијаниста
1.37 Виолина Дипломирани музички уметник - виолиниста
1.38
Виола
Дипломирани музички уметник - виолиста
1.39 Виолончело
Дипломирани музички уметник - виолончелиста
1.40 Флаута Дипломирани музички уметник - флаутиста
1.41 Глума Дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник - глумац
1.42 Кларинет Дипломирани музички уметник - кларинетиста
1.43 Труба Дипломирани музички уметник - Трубач
1.44 Графички дизајн Дипломирани дизајнер - Графички дизајнер
1.45 Музичка педагогија Дипломирани теоретичар уметности - Музички педагог

 

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Адреса: Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица
Телефон: 028 422 340, Телефон-факс: 028 422 320
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
web: www.pr.ac.rs