Студентски парламент

Основне информације

Студентски парламент Универзитета у Приштини са приврeменим седиштем у Косовској Митровици  је орган преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на Универзитету. Према Закону о високом образовању студенти имају примарно место у систему високог образовања, као равноправни партнери у наставном процесу и спровођењу реформе високог образовања.

Студентски парламент Универзитета има следеће надлежности:

 

 1. доноси општа акта;
 2. бира и разрешава председника и потпредседника;
 3. предлаже студента проректора;
 4. бира и разрешава представнике студената у органима и телима Универзитета, у складу са овим статутом;
 5. оснива радна тела која се баве појединим пословима и активностима Студентског парламента Универзитета;
 6. стара се о унапређењу рада и увођењу нових облика рада и активности студената;
 7. доноси годишњи план и програм активности;
 8. доноси општи акт којим се уређује организациона и функционална повезаност Студентског парламента Универзитета са студентским парламентима факултета и кординира њихов рад;
 9. разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, реформом студијских програма, анализом ефикасности студирања, утврђивањем броја ЕСПБ бодова, унапређењем мобилности студената, подстицањем научноистраживачког рада студената, заштитом права студената, унапређењем студентског стандарда, организовањем и спровођењем програма ваннаставних активност студената;
 10. остварује студентску међууниверзитетску и међународну сарадњу;
 11. усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању Студентског парламента Универзитета;
 12. обавља и друге послове у складу са законом, овоим статутом и другим општим актима Унивезитета.

Председник

Председник Студентског парламента Универзитета је:

Милан Савић, студент пете године ФТН-а.

 

Потпредседници Студентског парламента Универзитета су:

Славиша Милосављевић, студент треће године Учитељског факултета,

Јован Алексић, студент пете године Филозофског факултета.

Чланови

Студентски парламент броји 30 члана, по три са сваког факултета Универзитета.

Чланови Студентског парламента Универзитета су:

 

 1. Немања Компировић – Правни факултет
 2. Магдалена Димић – Правни факултет
 3. Иван Виријевић – Правни факултет
 4. Душан Долашевић – Економски факултет
 5. Никола Богдановић – Економски факултет
 6. Наталија Лакетић – Економски Факултет
 7. Јован Стојановић – ФТН
 8. Милан Савић – ФТН
 9. Јована Динчић – ФТН
 10. Алекса Милић – Медицински факултет
 11. Милан Миленковић- Медицински факултет
 12. Никола Миљковић – Медицински факултет
 13. Миљан Србљак – ФСФВ
 14. Филип Урошевић – ФСФВ
 15. Ненад Савић – ФСФВ
 16. Марко Илић – Учитељски факултет
 17. Славиша Милосављевић – Учитељски факултет
 18. Драгомир Гајић – Учитељски факултет
 19. Данило Баровић – Пољопривредни факултет
 20. Љубиша Цвијетић – Пољопривредни факултет
 21. Александар Здравковић – Пољопривредни факултет
 22. Немања Михајловић – Факултет уметности
 23. Немања Бишевац  – Филозофски факултет
 24. Милица Сташић – Филозофски факултет
 25. Јован Алексић – Филозофски факултет
 26. Ђорђе Спасојевић – Природноматематички факултет
 27. Шиме Попов – Природноматематички факултет
 28. Христина Бојовић – Природноматематички факултет
Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Адреса: Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица
Телефон: 028 422 340, Телефон-факс: 028 422 320
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
web: www.pr.ac.rs