Конкурс за Летњу школу руског језика у Русији

На   основу   Уговорa   о   научно-образовној   сарадњи,  број   11-5/32, између  Белгородског државног технолошког универзитета ,,В. Г. Шухов” (Руска Федерација) и Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, расписује се

КОНКУРС

за Летњу школу руског језика која се одржава на Белгородском државном технолошком универзитету ,,В. Г. Шухов” (Руска Федерација) у периоду од 1. до 30. јула 2018. год.

Студенти и наставно особље се могу пријавити за следеће нивое: основи, средњи и напредни.

Учешће је предвиђено за 10 студената (основних, мастер и докторских студија), наставника и асистената нашег универзитета.

Потребни услови које кандидати треба да испуне су следећи:

  1. да су редовни студенти основних, мастер или докторских академских студија,
  2. за наставнике и асистенте – да су ангажовани на Универзитету

За пријаве на Конкурс потребно је доставити:

  • биографију;
  • мотивационо писмо (до 500 речи);
  • потврду  факултета  у  којој  је  наведен  датум  уписа  текуће  године  и  статус студента и просечна оцена;
  • за наставнике и асистенте: потврду о запослењу
  • одлуку о избору у звање наставника Универзитета, односно асистента;
  • копију пасоша.

 

Стипендија покрива: школарину, смештај и исхрану (два оброка)

Информацију о Летњој школи можете видет на http://pfig.bstu.ru/russian_courses

 

Пријаву на Конкурс, са пратећом документацијом, доставити лично, поштом, Ректорату Универзитета (Валентини Драшкић, стручном сараднику за међународну сарадњу), или на е-адресу valentina.draskic@pr.ac.rs најкасније до 28. маја 2018. године. Непотпуна или неблаговремено достављена документацијa неће бити разматрана.

Имена изабраних кандидата биће објављена на сајту Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици (www.pr.ac.rs), најкасније до 1. јуна 2018. године.

Додатне информације могу се добити путем електронске поште valentina.draskic@pr.ac.rs, путем телефона 028-422-340 или лично у Ректорату сваког радног дана, у периоду од 8:00 до 14:00 часова.

Leave a Reply