Конкурс за стипендирану мобилност студената на Универзитету у Лођу, Пољска у летњем семестру 2019/20

У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Универзитетом у Лођу, Пољска расписује се позив за стипендирану мобилност за студенте 2. и 3. године основних академских студија.

 

 • Филозофског факултетаПромо

Студисјки програми:

Philology (English, Journalism, Cultural studies, Spanish, Russian, German, Slavic, Italian, Polish, French and Classical Philology)

History and Philosophy

Educational sciences

International and Political studies

 • Природно-математичког факултета

Студисјки програми:

Biology and Environmental Protection

Mathematics and Computer Science

Geographical Sciences

Physics

Applied Informatics

Chemistry

 • Економског факултета

Студисјки програми:

Economics and Sociology

Management

 • Правног факултета

Студисјки програм:

Law and Administration

 

 

Потребна документа за пријаву:

 

 • Пријавни формулар за Еразмус плус (у word формату);
 • прелиминарни уговор о учењу;
 • уверење о полoженим испитима са просечном оценом на енглеском језику – у овој фази није потребан званичан превод документа оверен од судског тумача;
 • мотивационо писмо на енглеском језику (1-2 странице);
 • потврда о знању енглеског језика;
 • копија сведочанства из средње школе, односно дипломе основних студија за студент на мастер студијама;
 • копија прве странице пасоша;
 • потврде о ваннаставним активностима, такмичењима и осталим достигнућима (уколико постоји).

 

Студијску понуду на енглеском језику можете погледати овде.

Информацију о Универзитету у Лођу можете пронаћи овде.

Рок за пријаву: 17. децембар 2019.

 

 • По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини врши техничку проверу достављене документације. Комисија за номинацију кандидата (чланови факулетета и Ректората) врши академску процену свих пријава и доставља листу номинованих кандидата Универзитету у Лођу.
 • Универзитет у Лођу одлучује о коначној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Приштини, а након видео-конференцијског интервјуа.
 • Мобилност студената реализоваће се у летњем семестру академске 2019/2020. године.

 

Информације о стипендији:

 

 • Месечна стипендија у износу од 750 евра (за покривање трошкова живота)
 • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)
 • Покривени трошкови издавања визе

 

Пријава:

Документа можете послати електронским путем на mail: iro@pr.ac.rs или донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привеременим седиштем у Косовској Митровици

Филипа Вишњића бб

38220 Косовска Митровица

У складу са Уговором, комплетну документацију кандидата након конкурса прослеђујемо Универзитету у Лођу стога препоручујемо да документа доставите у електронској форми.

 

Уколико вам је потребна помоћ у припреми докумената, савете можете потражити у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, као и у Приручнику за мобилност студената.

Додатне информације можете добити:

 

 • у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета: телефон 028-422-340 или лично у Ректорату сваког радног дана, у периоду од 8:00 до 14:00 часовa.

Leave a Reply