Конкурс за студентску размену на Белгородском државном технолошком универзитету ,,В. Г. Шухов” у Русији- Факултет техничких наука и Факултет уметности

На   основу   Уговорa   о   научно-образовној   сарадњи,   број   11-5/32,   Белгородски државни технолошки универзитет ,,В. Г. Шухов” (Руска Федерација) и Универзитет у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, расписују заједнички

КОНКУРС

           За студентску размену на Белгородском државном технолошком универзитету ,,В. Г. Шухов” (Руска Федерација) у периоду од 16.04.2019. до 15.05.2019. године.

Конкурс је отворен за студенте:

  • Факултета техничких наука и
  • Факултета уметности – смер графички дизајн и графика

Потребни услови које студенти треба да испуне су следећи:

  1. да су редовни студенти основних или мастер студија:
  2. да су по први пут уписали текућу школску годину;

Основни критеријуми за селекцију студената су подударање студијских програма, претходно учешће на програму размене, просечна оцена и равномерна заступљеност студијских програма.

За пријаве на Конкурс потребно је доставити:

  • биографију;
  • мотивационо писмо (до 500 речи);
  • потврду  факултета  у  којој  је  наведен  датум  уписа  текуће  године  и  статус студента;
  • уверење о положеним испитима, са просечном оценом;
  • копију пасоша.

 

Број стипендија: Факултета техничких наука: 2, Факултета уметности: 2

 

Трошкове смештаја и исхране у потпуности ће обезбедити Белгородски државни технолошки универзитет. За студенте који буду изабрани на Конкурсу трошкове превоза сносиће матични факултети.

Пријаву на Конкурс, са пратећом документацијом, доставити мејлом на iro@pr.ac.rs, лично или поштом, Ректорату Универзитета (Канцеларији за међународну сарадњу)најкасније до 18. јануара 2019. године. Непотпуна или неблаговремено достављена документацијa неће бити разматрана.

Имена изабраних студената биће објављена на сајту Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици (www.pr.ac.rs), најкасније до 25. јануара 2019. године.

Додатне информације могу се добити путем електронске поште iro@pr.ac.rs, путем телефона 028-422-340 или лично у Ректорату сваког радног дана, у периоду од 8:00 до 14:00 часова.

 

Leave a Reply