Циљ формирања Алумни клуба Универзитета у Приштини је умрежавање наших свршених студената, професора, асистената, сарадника у настави и других заинтересованих, а у сврху успостављања и неговања повезаности и комуникације, као и изградње узајамних односа сарадње.

Уколико сте један од академаца који је стекао диплому нашег универзитета, позивамо вас да постанете члан Алумнија, останете део заједнице Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и још више допринесете развоју ове високошколске установе. Искуства која сте стекли кроз живот и ваш успех у професији којом се бавите могу бити од драгоценог значаја за све нас.