Kонкурс за стипендије Владе Јапана – основне студије

2020_Application_Undergraduate 2020_DirectPlacement_Undergraduate 2020_Guidelines_Undergraduate_E 2020_HealthCertificate 2020_SampleRecommendation Пријаве као и слање комплетне конкурсне документације се врши директно Амбасади Јапана у Београду на адресу : Улица Трешњиног цвета 13 , 11070 Нови Београд , са назнаком на коверти “Пријава за МЕXТ 2020”.