Ректори 23 универзитета потписали Декларацију универзитета југоисточне Европе и западног Балкана

На Универзитету у Загребу је 3. новембра 2018. године одржан Други ректорски форум југоисточне Европе и западног Балкана.

Другом ректорском форуму југоисточне Европе и западног Балкана су присуствовали највиши представници универзитета из Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Србије, Црне Горе, Македоније и Албаније. У име Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, на скупу је учествовао проф. др Раде Грбић, ректор Универзитета.

У складу са закључцима Првог ректорског форума одржаног на Универзитету у Новом Саду, потписници Декларације су на састанку одржаном у Загребу покренули оснивање Заједнице универзитета југоисточне Европе и западног Балкана.

Ректори, потписници Декларације, донели су Закључак да у Заједницу могу бити примљени и универзитети који не припадају простору југоисточне Европе и западног Балкана, при чему ће услови и начин доношења одлуке о њиховом пријему бити уређени одговарајућим општим актом.

Очекује се да се следећи, Трећи ректорски форум југоисточне Европе и западног Балкана, одржати наредне године на Универзитету у Мостару.

Deklaracija sveučilišta JI Europe i zapadnoga Balkana studeni 2018

Declaration of the universities SEE and WB_03112018

 

Leave a Reply