Др Милорад Маринковић, Марко Нешић (ФУ)

Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника универзитета – Др Милорад Маринковић, Марко Нешић (ФУ)

Приговор кандидата на извештај комисије

Приговор кандидата на извештај комисије 2

Одговор члана комисије – Драгана Јовановић

Одговор члана комисије – Живојин Глишик

Одговор члана комисије – Тома Манчев

Leave a Reply