Радни састанак чланова тима ЛНСС пројекта у Бихаћу

Састанци радних група на ERASMUS + пројекту Сервиси подршке библиотечкој мрежи: модернизација библиотека у земљама Западног Балкана одржан је од 18-ог до 24-ог јуна 2018. године у Бихаћу. Представници Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, проф. др Благоје Недељковић, проректор универзитета, Петар Милић, пројектант информационих система, Милош Суботић, стручни сарадник за међународну сарадњу, Светлана Лекић, књижњичар, доц. др Бојан Бојанић и Валентина Драшкић присуствовали су састанцима Дидактичке радне групе и Тренинг радне групе, као и тренингу посвећеном развоју LNSS курикулума. Такође, представници универзитета учествовали су и на Конференцији о информационој писмености у дигиталном добу која се одржала од 21-ог до 22-ог јуна 2018. године.

Leave a Reply