Научноистраживачки рад на Универзитету у Приштини, односно факултета у саставу Универзитета остварује се кроз основна, примењена и развојна истраживања, а уметнички рад кроз уметничке пројекте. Уметничкоистраживачки рад на Универзитету у Приштини, подразумева стваралаштво, интерпретацију и уметничко истраживање, а остварује се кроз уметничке пројекте.

У актуелном пројектном циклусу Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије на Универзитету у Приштини се реализује 77 пројеката, од којих су факултети у састава Универзитета носиоци девет пројеката, а партнери у 68 пројеката. На овим пројектима је ангажовано 226 наставника и сарадника у настави Универзитета у Приштини.

Информације о научним часописима који се издају на Универзитету налазе се на порталу е-Наука на линку: https://e-nauka.pr.ac.rs/pretragaNP