Етички одбор

Чланови Етичког одбора
  Име и презиме Функција Факултет
1. др Олга Јовић, ванредни професор члан Правни факултет
2. др Небојша Стошић, редовни професор заменик члана Економски факултет
3. др Саја Косановић, ванредни професор члан Факултет техничких наука
4. др Миле Петровић, редовни професор заменик члана Факултет техничких наука
5. др Драган Јанковић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
6. др Саша Бараћ, редовни професор заменик члана Пољопривредни факултет
7. др Дијана Мирић, редовни професор члан Медицински факултет
8. др Бојана Божовић Кисић, ванредни професор заменик члана Медицински факултет
9. др Саша Божидаревић, редовни професор

члан

Факултет уметности
10. др Сузана Вучковић, ванредни професор заменик члана Факултет уметности
11. Млађан Мирић, стручни сарадник члан Секретеријат Универзитета
12. Валентина Драшкић, стручни сарадник заменик члана Секретеријат Универзитета
13. Милош Суботић, помоћник генералног секретара секретар Секретеријат Универзитета
       
Чланови Сената из реда студената
  Име и презиме Функција Факултет
24. Јован Алексић, студент

члан

Филозофски факултет
25. Никола Миљковић, студент

члан

Медицински факултет