Руководство

РЕКТОР

Проф. др Раде Грбић

Е-mail: rade.grbic@pr.ac.rs

Телефон: 028/422-340

Факс: 028/422-320

   
ПРОРЕКТОРИ

Проф. др Љиљана Арсић

проректор за наставу и студентска питања

Е-mail: ljiljana.arsic@pr.ac.rs

Телефон: 028/422-340

Факс: 028/422-320

Проф. др Горан Релић

проректор за међународну сарадњу и научно-истраживачке пројекте

Е-mail: goran.relic@pr.ac.rs

Телефон: 028/422-340

Факс: 028/422-320

   
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

др Ренка Шћепановић

Е-mail: renka.scepanovic@pr.ac.rs

Телефон: 028/422-340

Факс: 028/422-320

   
СТУДЕНТ ПРОРЕКТОР

Немања Бишевац

Е-mail: nemanja.bisevac@pr.ac.rs

Телефон: 028/422-340

Факс: 028/422-320