Савет универзитета

Чланови Савета из реда оснивача
  Име и презиме Функција Установа
1. др Миленко Мацура, доцент члан  
2. Горан Ракић члан  
3. Звонимир Стевић члан  
       
Чланови Савета са факултета
  Име и презиме Функција Факултет
1. др Божидар Зарковић, ванредни професор председник Филозофски факултет
2. др Љубиша Лилић, редовни професор заменик председника Факултет за спорт и физичко васпитање
3. др Радомир Ивановић, ванредни професор члан Природно-математички факултет
4. др Зоран Милићевић, редовни професор члан Економски факултет
5. др Александар Васић, редовни професор члан Медицински факултет
6. др Драгана Грчак, редовни професор члан Пољопривредни факултет
7. др Јелена Беловић, доцент члан Правни факултет
8. др Ваит Ибро, ванредни професор члан Учитељски факултет
9. др Слободан Макрагић, ванредни професор члан Факултет техничких наука
10. мастер Марина Денић, редовни професор члан Факултет уметности
       
Чланови Савета из Секретеријата Универзитета
  Име и презиме Функција Установа
1. Небојша Костић члан Секретеријат Универзитета
       
Чланови Савета из реда студената
  Име и презиме Функција Факултет
1. Алекса Милић, студент члан Медицински факултет
2. Иван Виријевић, студент члан Правни факултет
3. Немања Бишевац, студент члан Филозофски факултет