Стручна већа Универзитета

Стручно веће за природно-математичке науке
  Име и презиме Функција Факултет
1. др Ранко Симоновић, редовни професор председник Природно-математички факултет
2. др Зоран Кривошеј, редовни професор члан Природно-математички факултет
3. др Хранислав Милошевић, редовни професор члан Природно-математички факултет
4. др Драган Петковић, редовни професор члан Природно-математички факултет
5. др Сузана Самаржија-Јовановић, редовни професор члан Природно-математички факултет
6. др Радмила Трајковић, редовни професор члан Природно-математички факултет
7. др Драгомир Кићовић, редовни професор члан Природно-математички факултет
8. др Јово Медојевић, ванредни професор члан Природно-математички факултет
9. др Владица Стојановић, ванредни професор члан Природно-математички факултет
10. др Гордана Милић, ванредни професор члан Природно-математички факултет
11. др Стефан Панић, ванредни професор члан Природно-математички факултет
       
Стручно веће за правно-економске науке
  Име и презиме Функција Факултет
1. др Тања Вујовић, редовни професор председник Економски факултет
2. др Славиша Трајковић, редовни професор члан Економски факултет
3. др Александар Доганџић, редовни професор члан Економски факултет
4. др Борислав Радевић, редовни професор члан Економски факултет
5. др Небојша Стошић, редовни професор члан Економски факултет
6. др Владан Михајловић, редовни професор члан Правни факултет
7. др Братислав Милановић, редовни професор члан Правни факултет
8. др Душанка Јововић, редовни професор члан Правни факултет
9. др Владимир Боранијашевић, редовни професор члан Правни факултет
10. др Олга Јовић – Прлаиновић, ванредни професор члан Правни факултет
11. др Сава Аксић, ванредни професор члан Правни факултет
       
Стручно веће за медицинске науке
  Име и презиме Функција Факултет
1. др Драгица Парлић, редовни професор председник Медицински факултет
2. др Милан Парлић, редовни професор члан Медицински факултет
3. др Александар Васић, редовни професор члан Медицински факултет
4. др Србислава Милинић, редовни професор члан Медицински факултет
5. др Милан Живковић, редовни професор члан Медицински факултет
6. др Здравко Витошевић, редовни професор члан Медицински факултет
7. др Лепша Жорић, редовни професор члан Медицински факултет
8. др Љиљана Смилић, редовни професор члан Медицински факултет
9. др Наташа Катанић, редовни професор члан Медицински факултет
10. др Ненад Шуловић, редовни професор члан Медицински факултет
11. др Јован Живковић, редовни професор члан Медицински факултет
       
Стручно веће за техничко-технолошке науке
  Име и презиме Функција Факултет
1. др Душко Минић, редовни професор председник Факултет техничких наука
2. др Гордана Милентијевић, редовни професор члан Факултет техничких наука
3. др Ранко Бабић, редовни професор члан Факултет техничких наука
4. др Андреја Тодоровић, редовни професор члан Факултет техничких наука
5. др Александар Жорић, редовни професор члан Факултет техничких наука
6. др Велимир Дутина, редовни професор члан Факултет техничких наука
7. др Томислав Тодић, редовни професор члан Факултет техничких наука
8. др Миле Петровић, редовни професор члан Факултет техничких наука
9. др Шефик Бајмак, редовни професор члан Факултет техничких наука
10. мр Звонко Павличић, редовни професор члан Факултет техничких наука
11. др Кемал Тахирбеговић, редовни професор члан Факултет техничких наука
       
Стручно веће за уметничке области
  Име и презиме Функција Факултет
1. мр Пеко Никчевић, редовни професор председник Факултет уметности
2. мр Петар Ђуза, редовни професор члан Факултет уметности
3. мр Светлана Бабић, редовни професор члан Факултет уметности
4. мр Жарко Вучковић, редовни професор члан Факултет уметности
5. мр Ервин Ћатовић, редовни професор члан Факултет уметности
6. мр Андријана Виденовић, редовни професор члан Факултет уметности
7. др Вера Обрадовић-Љубинковић, редовни професор члан Факултет уметности
8. Јасмина Новокмет, редовни професор члан Факултет уметности
9. мастер Марина Денић, редовни професор члан Факултет уметности
10. др Саша Божидаревић, редовни професор члан Факултет уметности
11. мр Естер Милентијевић, ванредни професор члан Факултет уметности
       
Стручно веће за филозофске, филолошке, историјске и социолошке науке
  Име и презиме Функција Факултет
1. др Јасна Парлић-Божовић, редовни професор председник Филозофски факултет
2. др Валентина Питулић, редовни професор члан Филозофски факултет
3. др Драгомир Костић, редовни професор члан Филозофски факултет
4. др Бранко Ристић, редовни професор члан Учитељски факултет
5. др Синиша Минић, редовни професор члан Учитељски факултет
6. др Александар Петровић, редовни професор члан Филозофски факултет
7. др Драган Лилић, ванредни професор члан Филозофски факултет
8. др Душан Ранђеловић, ванредни професор члан Филозофски факултет
9. др Невенка Зрнзевић, ванредни професор члан Учитељски факултет
10. др Владан Виријевић, ванредни професор члан Филозофски факултет
11. др Младен Јаковљевић, доцент члан Филозофски факултет
       
Стручно веће за биотехничке науке
  Име и презиме Функција Факултет
1. др Славиша Гуџић, редовни професор председник Пољопривредни факултет
2. др Милан Биберџић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
3. др Божидар Милошевић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
4. др Звонко Спасић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
5. др Саша Бараћ, редовни професор члан Пољопривредни факултет
6. др Биса Радовић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
7. др Небојша Делетић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
8. др Драган Јанковић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
9. др Мића Младеновић, редовни професор члан Пољопривредни факултет – Земун
       
Стручно веће за спорт и физичко васпитање
  Име и презиме Функција Факултет
1. др Верољуб Станковић, редовни професор председник Факултет за спорт и физичко васпитање
2. др Евагелиа Боли, редовни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање
3. др Топлица Стојановић, редовни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање
4. др Слађан Каралеић, ванредни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање
5. др Љубиша Лилић, ванредни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање
6. др Драган Тоскић, ванредни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање
7. др Катарина Херодек, редовни професор члан Универзитет у Нишу
8. др Томислав Окичић, редовни професор члан Универзитет у Нишу
9. др Звездан Савић, редовни професор члан Универзитет у Нишу