Стручна већа Универзитета

Стручно веће за природно-математичке науке
Име и презиме Функција Факултет
1. др Ранко Симоновић, редовни професор председник Природно-математички факултет
2. др Ања Јокић, редовни професор члан Природно-математички факултет
3. др Ненад Драшковић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
4. др Зоран Кривошеј, редовни професор члан Природно-математички факултет
5. др Хранислав Милошевић, редовни професор члан Природно-математички факултет
6. др Дојчин Петковић, редовни професор члан Природно-математички факултет
7. др Биљана Витошевић, редовни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање
8. др Синиша Минић, редовни професор члан Учитељски факултет
9. др Бранко Дрљача, ванредни професор члан Природно-математички факултет
10. др Радомир Ивановић, ванредни професор члан Природно-математички факултет
11. др Негован Стаменковић, ванредни професор члан Природно-математички факултет
Стручно веће за правно-економске науке
Име и презиме Функција Факултет
1. др Душанка Јововић, редовни професор председник Правни факултет
2. др Александар Доганџић, редовни професор члан Економски факултет
3. др Небојша Стошић, редовни професор члан Економски факултет
4. др Славомир Милетић, редовни професор члан Економски факултет
5. др Јелена Божовић, редовни професор члан Економски факултет
6. др Славиша Трајковић, редовни професор члан Економски факултет
7. др Драгана Миленковић, ванредни професор члан Економски факултет
8. др Марија Крвавац, редовни професор члан Правни факултет
9. др Братислав Милановић, редовни професор члан Правни факултет
10. др Владимир Боранијашевић, редовни професор члан Правни факултет
11. др Олга Јовић Прлаиновић, редовни професор члан Правни факултет
Стручно веће за медицинске науке
Име и презиме Функција Факултет
1. др Дијана Мирић, редовни професор председник Медицински факултет
2. др Јасна Павловић, редовни професор члан Медицински факултет
3. др Љиљана Поповић, редовни професор члан Медицински факултет
4. др Саша Совтић, редовни професор члан Медицински факултет
5. др Јулијана Рашић, редовни професор члан Медицински факултет
6. др Милош Мирковић, редовни професор члан Медицински факултет
7. др Бранко Михаиловић, редовни професор члан Медицински факултет
8. др Александар Павловић, редовни професор члан Медицински факултет
9. др Љиљана Шуловић, редовни професор члан Медицински факултет
10. др Наташа Ђукић – Мацут, редовни професор члан Медицински факултет
11. др Јован Младеновић, редовни професор члан Медицински факултет
Стручно веће за техничко-технолошке науке
Име и презиме Функција Факултет
1. др Миле Петровић, редовни професор председник Факултет техничких наука
2. др Мирољуб Јевтић, редовни професор члан Факултет техничких наука
3. др Љубинко Савић, редовни професор члан Факултет техничких наука
4. др Велимир Дутина, редовни професор члан Факултет техничких наука
5. др Бранко Пејовић, редовни професор члан Факултет техничких наука
6. др Гордана Милентијевић, редовни професор члан Факултет техничких наука
7. др Милутин Милосављевић, редовни професор члан Факултет техничких наука
8. др Срђан Јовић, редовни професор члан Факултет техничких наука
9. др Саја Косановић, ванредни професор члан Факултет техничких наука
Стручно веће за уметничке области
Име и презиме Функција Факултет
1. мр Пеко Никчевић, редовни професор председник Факултет уметности
2. мр Ервин Ћатовић, редовни професор члан Факултет уметности
3. мр Светлана Бабић, редовни професор члан Факултет уметности
4. мр Небојша Јоцић, редовни професор члан Факултет уметности
5. мр Небојша Милошевић, редовни професор члан Факултет уметности
6. мр Андријана Виденовић, редовни професор члан Факултет уметности
7. др Вера Обрадовић, редовни професор члан Факултет уметности
8. Јасмина Новокмет, редовни професор члан Факултет уметности
9. мастер Марина Денић, редовни професор члан Факултет уметности
10. мр Естер Милентијевић, редовни професор члан Факултет уметности
11. мр Александра Трајковић, редовни професор члан Факултет уметности
Стручно веће за филозофске, филолошке, историјске и социолошке науке
Име и презиме Функција Факултет
1. др Здравко Делетић, редовни професор председник Филозофски факултет
2. др Валентина Питулић, редовни професор члан Филозофски факултет
3. др Драгомир Костић, редовни професор члан Филозофски факултет
4. др Александар Петровић, редовни професор члан Филозофски факултет
5. др Јасна Парлић Божовић, редовни професор члан Филозофски факултет
6. др Драгана Спасић, редовни професор члан Филозофски факултет
7. др Мирослав Крстић, редовни професор члан Филозофски факултет
8. др Владан Виријевић, редовни професор члан Филозофски факултет
9. др Снежана Башчаревић, редовни професор члан Учитељски факултет
10. др Невенка Зрнзевић, ванредни професор члан Учитељски факултет
11. др Љиљана Пауновић, ванредни професор члан Учитељски факултет
Стручно веће за биотехничке науке
Име и презиме Функција Факултет
1. др Славиша Гуџић, редовни професор председник Пољопривредни факултет
2. др Милан Биберџић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
3. др Драгана Грџак, редовни професор члан Пољопривредни факултет
4. др Звонко Спасић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
5. др Саша Бараћ, редовни професор члан Пољопривредни факултет
6. др Биса Радовић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
7. др Славиша Стојковић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
8. др Драган Јанковић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
9. др Небојша Делетић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
Стручно веће за спорт и физичко васпитање
Име и презиме Функција Факултет
1. др Топлица Стојановић, редовни професор председник Факултет за спорт и физичко васпитање
2. др Евагелиа Боли, редовни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање
3. др Љубиша Лилић, редовни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање
4. др Раде Стефановић, редовни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање
5. др Бранимир Мекић, редовни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање
6. др Горан Ранковић, редовни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање
7. др Биљана Витошевић, редовни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање
8. др Милојица Шутовић, редовни професор члан Филозофски факултет
9. др Слађан Каралеић, редовни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање