Ова веб страница посвећена је успостављању, неговању и промоцији сарадње Универзитета у Приштини – студената и запослених – са својим бившим студентима – алумнистима. Да би сарадњу учинио успешном и трајном Универзитет је, уз подршку пројекта AL4LIFE, изградио свој људски и технички капацитет и укључио алумнисте у оквире свог деловања доношењем одговарајућих нормативних аката.

Сви регистровани алумнисти Универзитета у Приштини су чланови Удружења алумниста, а алумнисти факултета у саставу Универзитета чланови клубова алумниста тих факултета. Тиме је сваки регистровани члан Удружења алумниста нашег Универзитета истовремено и члан клуба алумниста на факултету на којем је претходно завршио основне, мастер, специјалистичке или докторске академске студије. Чланство у Удружењу алумниста Универзитета и у клубовима алумниста је бесплатно и трајно, а регистрација се обавља преко електронске платформе.

Универзитет сарадњу са алумнистима реализује кроз разноврсне заједничке активности и догађаје у областима образовања, научноистраживачког рада и развоја каријере. Свакодневна сарадња и повезивање алумниста, студената и запослених на Универзитету омогућени су преко исте електронске платформе преко које се обавља регистрација. Приступ платформи и њено коришћење су бесплатни за све кориснике.

Финансирано средствима Европске уније. Изнесени ставови и мишљења су ставови и мишљења аутора и не морају се подударати са ставовима и мишљењима Европске уније или Европске извршне агенције за образовање и културу (ЕАЦЕА). Ни Европска унија ни ЕАЦЕА не могу се сматрати одговорним за њих.