РЕКТОР
Проф. др Небојша Арсић
Проф. др Небојша Арсић
e-mail: nebojsa.arsic@pr.ac.rs
телефон: +381 28 422 340
ПРОРЕКТОРИ
Проф. др Владимир Боранијашевић
Проф. др Владимир БоранијашевићПРОРЕКТОР ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА
e-mail: vladimir.boranijasevic@pr.ac.rs
телефон: +381 28 422 340
Проф. др Јордан Радосављевић
Проф. др Јордан РадосављевићПРОРЕКТОР ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД
e-mail: jordan.radosavljevic@pr.ac.rs
телефон: +381 28 422 340
СТУДЕНТ ПРОРЕКТОР
Иван Виријевић
Иван Виријевић
e-mail: ivan.virijevic@pr.ac.rs
телефон: +381 28 422 340