РЕКТОР
Проф. др Здравко Витошевић
Проф. др Здравко Витошевић
e-mail: zdravko.vitosevic@pr.ac.rs
телефон: +381 28 422 340
ПРОРЕКТОРИ
Проф. др Владимир Боранијашевић
Проф. др Владимир БоранијашевићПРОРЕКТОР ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА
e-mail: vladimir.boranijasevic@pr.ac.rs
телефон: +381 28 422 340
Проф. др Јован Базић
Проф. др Јован БазићПРОРЕКТОР ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД
e-mail: jovan.bazic@pr.ac.rs
телефон: +381 28 422 340
МЕНАЏЕР УНИВЕРЗИТЕТА
мр Љубиша Ђорђевић
мр Љубиша Ђорђевић
e-mail: ljubisa.djordjevic@pr.ac.rs
телефон: +381 28 422 340
СТУДЕНТ ПРОРЕКТОР
Немања Бишевац
Немања Бишевац
e-mail: nemanja.bisevac@pr.ac.rs
телефон: +381 28 422 340