РЕКТОР
Проф. др Небојша Арсић
Проф. др Небојша Арсић
e-mail: nebojsa.arsic@pr.ac.rs
телефон: +381 28 422 340
ПРОРЕКТОР
Проф. др Владимир Боранијашевић
Проф. др Владимир БоранијашевићПРОРЕКТОР ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА
e-mail: vladimir.boranijasevic@pr.ac.rs
телефон: +381 28 422 340
СТУДЕНТ ПРОРЕКТОР
Јована Шмигић
Јована Шмигић
e-mail: jovana.smigic@pr.ac.rs
телефон: +381 28 422 340