Интернационализација образовног процеса и научноистраживачког рада, представља окосницу развоја Универзитета, што подразумева склапање међународних уговора, проналажење могућности за аплицирање, реализацију и праћење имплементације међународних развојних и научно-истраживачких пројеката, као и програма међународне мобилности студената, наставног и административног особља, организовање летњих школа, научно-истраживачких семинара и конференција, реализацију билатералних пројеката и програма у сарадњи са владиним и невладиним организацијама, као и подршка факултетима у сарадњи са партнерским институцијама. У функцији ефикасног остваривања међународне сарадње, на Универзитету је формирана Канцеларија за међународну и међууниверзитетску сарадњу. Поред уобичајене сарадње са универзитетима и међународним организацијама које се баве високошколским питањима, Универзитет има развијену дугогодишњу сарадњу са канцеларијом Европске уније на КиМ, Мисијом ОЕБС-а на КиМ, УНМИК-ом, Саветом Европе, УНДП-ем, амбасадама и дипломатским представништвима, културним центрима, међународним и домаћим невладиним организацијама, културним и научним посланицима из разних земаља света.

Универзитет интензивно успоставља академске везе са универзитетима у иностранству, потписивањем билатералних споразума о сарадњи, као и активним учешћем у међународним пројектима и програмима мобилности.

Стратегија интернационализације Универзитета у Приштини