Ажурирано: 15. маја 2021. године

Докторске дисертације

Докторске дисертације2021-05-15T15:02:33+02:00
2906, 2022

Владица Недељковић (МЕД)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

2906, 2022

Јелена Филимоновић (МЕД)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

606, 2022

Момир Стевановић (МЕД)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

606, 2022

Драган Ценић (УЧФ)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

606, 2022

Миливоје Јовановић (ФТН)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

1205, 2022

Маријана Стојковић (ФИЛ)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

1005, 2022

Милан Милосављевић (ФТН)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

2104, 2022

Ивана Мариновић Матовић (ЕКО)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

604, 2022

Милица Милентијевић (МЕД)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

2903, 2022

Вера Лукић (ПМФ)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

Go to Top