Ажурирано: 21. новембра 2022. године

Докторске дисертације

Докторске дисертације2022-11-21T11:30:59+01:00
102, 2023

Милица Томовић (ФТН)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

102, 2023

Данијела Вићентијевић (МЕД)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

1601, 2023

Милица Дејановић (ФИЛ)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

1101, 2023

Ана Кажанегра Величковић (ФИЛ)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

901, 2023

Душан Стефановић (ФИЛ)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

2312, 2022

Младен Ботић (УЧФ)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

1512, 2022

Бојана Живковић (ФТН)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

1312, 2022

Страхиња Ђуровић (ФТН)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

2111, 2022

Бобан Столић (МЕД)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

2510, 2022

Милош Дамјановић (ФИЛ)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

Go to Top