Ажурирано: 21. новембра 2022. године

Докторске дисертације

Докторске дисертације2022-11-21T11:30:59+01:00
2405, 2023

Драган Грчак (ПОЉ)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

2405, 2023

Милосав Грчак (ПОЉ)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

1905, 2023

Дејан Михајловић (МЕД)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

1105, 2023

Борис Ђуран (МЕД)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

905, 2023

Маријан Бакић (МЕД)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

405, 2023

Младен Касаловић (МЕД)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

2704, 2023

Милутин Нешић (ФТН)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

2404, 2023

Саша Јовановић (МЕД)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

1804, 2023

Ивана Матовић Пурић (ПМФ)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

1104, 2023

Драгица Милосављевић (МЕД)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

Go to Top