Ажурирано: 15. маја 2021. године

Докторске дисертације

Докторске дисертације2021-05-15T15:02:33+02:00
1401, 2022

Дејан Вељковић (МЕД)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

2912, 2021

Азра Лукаћ (МЕД)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

2912, 2021

Јелена Тодоровић (ФТН)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

811, 2021

Јелена Рајовић (ФИЛ)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

2110, 2021

Милан Милосављевић (ФТН)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

1510, 2021

Весна Милојевић (ФИЛ)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

810, 2021

Тамара Стефановић (ФИЛ)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

2909, 2021

Мирјана Симић (ФИЛ)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

1509, 2021

Јован Алексић (ФИЛ)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

3108, 2021

Маја Врачар (ФИЛ)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

Go to Top