Ажурирано: 15. маја 2021. године

Докторске дисертације

Докторске дисертације2021-05-15T15:02:33+02:00
1106, 2021

Радица Недељковић (ФИЛ)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

1106, 2021

Никола Живић (ФИЛ)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

1106, 2021

Немања Анђелковић (ФИЛ)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

806, 2021

Раиса Цветковић (ФИЛ)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

2105, 2021

Фехим Јуковић (МЕД)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

1905, 2021

Бранислава Вучковић (ФИЛ)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

2604, 2021

Маја Сталетовић (ЕКО)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

1304, 2021

Тијана Милентијевић (ФИЛ)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

1304, 2021

Филип Обрадовић (ФИЛ)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

504, 2021

Ивана Матовић-Пурић (ПМФ)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

Go to Top