Ажурирано: 28. септембра 2022. године

Докторске дисертације

Докторске дисертације2022-09-28T11:29:17+02:00
2709, 2022

Синиша Машић (МЕД)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

3008, 2022

Јасмина Дедић (ФТН)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

1407, 2022

Маја Сталетовић (ЕКО)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

1307, 2022

Мирослав Милошевић (ФИЛ)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

807, 2022

Јована Гаљак (ФТН)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

2906, 2022

Владица Недељковић (МЕД)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

2906, 2022

Јелена Филимоновић (МЕД)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

606, 2022

Момир Стевановић (МЕД)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

606, 2022

Драган Ценић (УЧФ)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

606, 2022

Миливоје Јовановић (ФТН)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

Go to Top