Ажурирано: 15. маја 2021. године

Докторске дисертације

Докторске дисертације2021-05-15T15:02:33+02:00
1509, 2021

Јован Алексић (ФИЛ)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

3108, 2021

Маја Врачар (ФИЛ)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

3108, 2021

Јелена Јевтић (ФИЛ)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

2508, 2021

Александар Давидовић (МЕД)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

1507, 2021

Јелена Станишић Зиндовић (МЕД)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

1407, 2021

Миленко Ристић (ПМФ)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

507, 2021

Срећко Стаменковић (ФТН)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

1106, 2021

Никола Живић (ФИЛ)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

1106, 2021

Немања Анђелковић (ФИЛ)

Извештаји о научној заснованости теме докторске дисертације и подобности теме и кандидата|

806, 2021

Раиса Цветковић (ФИЛ)

Извештаји о оцени урађених докторских дисертација|

Go to Top