Основне академске студије

Основне академске студије трају четири године и завршетком се стиче 240 ЕСПБ бодова. Студент који заврши основне академске студије стиче стручни назив „дипломирани“ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области.

Мастер академске студије

Мастер академске студије трају једну годину и завршетком се стиче 60 ЕСПБ бодова (укупно 300 ЕСПБ). Студент који заврши мастер академске студије стиче академски назив „мастер“ са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће области.

Интегрисане академске студије

Интегрисане академске студије првог и другог степена трају пет или шест година и завршетком се стиче 300 или 360 ЕСПБ бодова. Студент који заврши интегрисане академске студије стиче академски назив доктора стоматологије или доктора медицине.

Докторске академске студије

Докторске академске студије трају три године и завршетком се стиче 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ (укупно 480 ЕСПБ). Студент који заврши докторске академске студије трећег степена стиче научни назив „доктор наука“ са назнаком области.

Специјалистичке академске студије

На студијски програм специјалистичких академских студија могу се уписати лица која имају завршене мастер академске студије и лица која су дипломирала по програмима пре ступања на снагу Закона о високом образовању (VII-1 степен стручне спреме). Специјалистичке академске студије трају годину дана и завршетком се стиче 60 ЕСПБ бодова. Студент који заврши специјалистичке академске студије стиче стручни назив ,,специјалиста“ са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће области.

Основне струковне студије

Основне струковне студије су студије првог степена. Основне струковне студије трају три године и завршетком се стиче 180 ЕСПБ бодова. На струковним студијама изводи се струковни студијски програм, који оспособљава студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес. Студент који заврши основне струковне студије стиче стручни назив ,,струковни“ са назнаком звања првог степена струковних студија из одговарајуће области.