Универзитет у Приштини установио је награду „Истакнути студент“ коју традиционално додељује студентима завршне године основних студија, са највишом просечном оценом током студија. Сваке године, на дан Универзитета, 28. јуна, диплома и новчана награда додељује се студентима за најбољи успех и залагање током студија.

 1. Петровић Тијана, Економски факултет
 2. Јанковић Ирена, Медицински факултет
 3. Здравковић Иван, Пољопривредни факултет
 4. Нићифоровић Анђела, Правни факултет
 5. Рашљанин Илхана, Природно-математички факултет
 6. Кнежевић Наталија, Учитељски факултет
 7. Ранчић Доротеја, Факултет за спорт и физичко васпитање
 8. Марковић Филип, Факултет техничких наука
 9. Милетић Милица, Факултет уметности
 10. Тодоровић Маја, Филозофски факултет

За школску 2019/2020. годину, награђени су следећи студенти:

Ивана Вучинић- Економски факултет,

Ердин Мехмеди – Медицински факултет ,

Александар Чукић – Пољопривредни факултет,

Кристина Савић – Правни факултет,

Џениса Саитовић – Природно-математички факултет,

Неда Дабетић – Учитељски факултет,

Ивана Сарић – Факултет за спорт и физичко васпитање,

Сенида Шерифи – Факултет техничких наука,

Драгана Милић – Факултет уметности и

Анђелија Марковић – Филозофски факултет.

Универзитет у Приштини установио је награду „Истакнути студент“ коју традиционално додељује студентима завршне године основних студија, са највишом просечном оценом током студија. Сваке године, на дан Универзитета, 28. јуна, диплома и новчана награда додељује се студентима за најбољи успех и залагање током студија.

 1. студент Економског факултета – Немања Андрић,
 2. студент Медицинског факултета – Лазар Лисинац,
 3. студенткиња Пољопривредног факултета – Драгана Станисављевић,
 4. студент Правног факултета – Миљан Анђелковић,
 5. студенткиња Природно-математичког факултета – Алма Хамза,
 6. студенткиња Учитељског факултета – Тања Стефановић,
 7. студенткиња Факултета за спорт и физичко васпитање – Ана Ђорђевић,
 8. студенткиња Факултета техничких наука – Медина Адиловић,
 9. студент Факултета уметности – Михајло Гавриловић и
 10. студенткиња Филозофског факултета – Сабрина Саити.