Универзитет у Приштини установио је награду „Истакнути студент“ коју традиционално додељује студентима завршне године основних студија, са највишом просечном оценом током студија. Сваке године, на дан Универзитета, 28. јуна, диплома и новчана награда додељује се студентима за најбољи успех и залагање током студија.

  1. Петровић Тијана, Економски факултет
  2. Јанковић Ирена, Медицински факултет
  3. Здравковић Иван, Пољопривредни факултет
  4. Нићифоровић Анђела, Правни факултет
  5. Рашљанин Илхана, Природно-математички факултет
  6. Кнежевић Наталија, Учитељски факултет
  7. Ранчић Доротеја, Факултет за спорт и физичко васпитање
  8. Марковић Филип, Факултет техничких наука
  9. Милетић Милица, Факултет уметности
  10. Тодоровић Маја, Филозофски факултет

За школску 2019/2020. годину, награђени су следећи студенти:

Ивана Вучинић- Економски факултет,

Ердин Мехмеди – Медицински факултет ,

Александар Чукић – Пољопривредни факултет,

Кристина Савић – Правни факултет,

Џениса Саитовић – Природно-математички факултет,

Неда Дабетић – Учитељски факултет,

Ивана Сарић – Факултет за спорт и физичко васпитање,

Сенида Шерифи – Факултет техничких наука,

Драгана Милић – Факултет уметности и

Анђелија Марковић – Филозофски факултет.