Наука

Информације о научним часописима који се издају на универзитету налазе се на порталу е-Наука на линку: https://e-nauka.pr.ac.rs/pretragaNC

Назив скупа Организатор Датум организовања Тип научног скупа
1. Математичке и информационе технологије – MIT 2016 Природно-математички факултет 28-31.08.2016. међународни
2. Математичке и информационе технологије – MIT 2013 Природно-математички факултет 05-09.09.2013. међународни
3. Математичке и информационе технологије – MIT 2011 Природно-математички факултет 27-31.08.2011. међународни
4. Математичке и информационе технологије – MIT 2009 Природно-математички факултет 27-31.08.2009. међународни
5. Настава и наука у времену и простору Учитељски фаултет 06-07.03.2015. домаћи
6. ИНОВАЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ:
дигитализација, иновативни модели и програми
Учитељски фаултет 01-02.2017. домаћи
7. Изазови одрживог развоја – економски и друштвени аспект Економски факултет 06-07.11.2017. међународни
8. Унапређење конкурентности српске привреде као оквир и подстицај инвестирања у Србији Економски факултет 05-06.11.2015. међународни
9. Искуства и перспективе економске сарадње Србије и Русије Економски факултет 05-06.11.2013. међународни
10. Национално и међународно право – актуелна питања и теме Правни факултет 26.05.2017. домаћи
11. Људска права – између идеала и изазова стварности Правни факултет 22.06.2016. домаћи
12. Правни систем и заштита од дискриминације Правни факултет 23.06.2015. домаћи
13. Право и друштвена стварност Правни факултет 24.06.2014. домаћи
14. Међународно хуманитарно право Правни факултет 23.06.2013. домаћи
15. Традиционално и савремено у уметности и образовању Факултет уметности 04-06.11.2016. међународни
16. Наука без граница Филозофски факултет 21-22.09.2017. међународни
17. Globalization vs. Glocalization Conference Филозофски факултет 03-04.06.2017. међународни

Информације о научним пројектима који се реализују на универзитету налазе се на порталу е-Наука на линку: https://e-nauka.pr.ac.rs/pretragaNP