Наука

  Назив скупа Организатор Датум организовања Тип научног скупа
1. Математичке и информационе технологије – MIT 2016 Природно-математички факултет 28-31.08.2016. међународни
2. Математичке и информационе технологије – MIT 2013 Природно-математички факултет 05-09.09.2013. међународни
3. Математичке и информационе технологије – MIT 2011 Природно-математички факултет 27-31.08.2011. међународни
4. Математичке и информационе технологије – MIT 2009 Природно-математички факултет 27-31.08.2009. међународни
5. Настава и наука у времену и простору Учитељски фаултет 06-07.03.2015. домаћи
6. ИНОВАЦИЈЕ У ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ:
дигитализација, иновативни модели и програми
Учитељски фаултет 01-02.2017. домаћи
7. Изазови одрживог развоја – економски и друштвени аспект Економски факултет 06-07.11.2017. међународни
8. Унапређење конкурентности српске привреде као оквир и подстицај инвестирања у Србији Економски факултет 05-06.11.2015. међународни
9. Искуства и перспективе економске сарадње Србије и Русије Економски факултет 05-06.11.2013. међународни
10. Национално и међународно право – актуелна питања и теме Правни факултет 26.05.2017. домаћи
11. Људска права – између идеала и изазова стварности Правни факултет 22.06.2016. домаћи
12. Правни систем и заштита од дискриминације Правни факултет 23.06.2015. домаћи
13. Право и друштвена стварност Правни факултет 24.06.2014. домаћи
14. Међународно хуманитарно право Правни факултет 23.06.2013. домаћи
15. Традиционално и савремено у уметности и образовању Факултет уметности 04-06.11.2016. међународни
16. Наука без граница Филозофски факултет 21-22.09.2017. међународни
17. Globalization vs. Glocalization Conference Филозофски факултет 03-04.06.2017. међународни
         
  Назив пројекта Број пројекта Координатор Учесник Руководилац Број истраживача Трајање пројекта
1. Развој модела мале хидроелектране за изоловано напајање рибњака, и микромреже са различитим обновљивим изворима енергије 33046 Факултет техничких наука Факултет техничких наука проф. др Мирољуб Јевтић 10 2011-2016
2. Савремени вишекомпонентни метални системи и наноструктурни материјали са различитим функционалним својствима. 172037 Технички факултет Бор Факултет техничких наука проф. др Драгана Живковић 2 2011-2016
3. Динамика хибридних система сложених структура. Механика материјала. 174001 Математички институт САНУ у Београду Факултет техничких наука проф. др Катица (Стевановић) Хедрих 3 2011-2016
4. Преклиничка испитивања биоактивних супстанци. 41010 Природно-математички факултет у Крагујевцу Факултет техничких наука проф. др Снежана Марковић 1 2011-2016
5. Истраживање и развој енергетски и еколошки високоефективних система полигенерације заснованих на обновљивим изворима енергије. 42006 Машински факултет у Нишу Факултет техничких наука проф. др Велимир Стефановић 2 2011-2016
6. Истраживање, развој и примена програма и мера енергетске ефикасности електомоторних погона. 33016 Факултет техничких наука у Чачку Факултет техничких наука проф. др Мирослав Бјекић 1 2011-2016
7. Истраживање примене савремених нековенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења, квалитета производа, смањења трошкова и уштеде енергије и материјала. 35034 Машински факултет у Нишу Факултет техничких наука проф. др Мирослав Радовановић 1 2011-2016
8. Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању. 44006 Математички институт САНУ у Београду Факултет техничких наука проф. др Зоран Огњановић 1 2011-2016
9. Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна. 35006 Машински факултет у Београду Факултет техничких наука проф. др Срђан Бошњак 1 2012-2015
10. Развој софтвера за решавање спргнутих мултифизичких проблема. 32036 Факултет инжињерских наука у Крагујевцу Факултет техничких наука проф. др Мирослав Живковић 1 2011-2016
11. Нове елекрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала. 172034 Природно-математички факултет у Крагујевцу Факултет техничких наука проф. др Растко Д. Вукићевић 1 2011-2016
12. Оптимизација процеса припреме руде са ПК Прлови у флотацији рудника Рудник. 33045 Рударско-геолошки факултет у Београду Факултет техничких наука проф. др Предраг Лазић 6 2011-2016
13. Изучавање могућности валоризације преосталих резерви угља у циљу обезбеђења стабилности енергетског сектора Републике Србије. 33029 Рударско-геолошки факултет у Београду Факултет техничких наука проф. др Небојша Видановић 1 2011-2016
14. Индустрија призводње олова и цинка, последице по становништво и уређење и заштита екосистема. 37016 Медицински факултет у Косовској Митровици Факултет техничких наука проф. др Александар Ћорац 3 2011-2016
15. Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера. 35026 Државни универзитет у Новом Пазару Факултет техничких наука проф. др Љубомир Лазић 4 2011-2016
16. Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије „Појмовник српске културе“. 47016 Етнографски институт САНУ у Београду Факултет техничких наука проф. др Драгана Радојичић 5 2011-2016
17. Високоеластичност фракционог типа и оптимизација облика у теорији штапова. 174005 Факултет техничких наука у Новом Саду Факултет техничких наука проф. др Теодор Атанацковић 1 2011-2016
18. Методе функционалне и хармонијске анализе и ПДЈ са сингуларитетима. 174024 Природно-математички факултет у Новом Саду Факултет техничких наука проф. др Стеван Пилиповић 1 2011-2016
19. Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину-праћење утицаја, адаптација и ублажабање. 43007 Шумарски факултет у Београду Факултет техничких наука проф. др Ратко Кадовић 13 2011-2016
20. Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова примена у корпоративним мрежама. 32037 Институт "Михајло Пупин" у Београду Факултет техничких наука проф. др Владимир Крстић 2 2011-2016
21. Оптимизација перформанси енегетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система. 32023 Универзитет Сингидунум Београд Факултет техничких наука проф. др Мирослав Лутовац 3 2011-2016
22. Истраживање и развој решења за побољшање перформанси бежичних комуникационих система у микроталасном и милиметарском опсегу фрквенција. 32052 Електронски факултет у Нишу Факултет техничких наука проф. др Братислав Миловановић 1 2011-2016
23. Организационе и информационе подршке систему управљања квалитетом као кључним фактором повећања конкурентности наших предузећа и њиховог бржег изласка на светско и ЕУ тржиште 179001 Економски институт у Београду Економски факултет проф. др Јанко М. Цвијановић 2 2011-2014
24. Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција 47023 Филозофски факултет Економски факултет проф. др Урош Шуваковић 2 2011-2014
25. Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција 47023 Филозофски факултет Филозофски факултет проф. др Урош Шуваковић 28 2011-2014
26. Превод у систему компаративног изучавања српске и стране књижевности и културе 178019 Филозофски факултет Филозофски факултет проф. др Мирјана Лончар-Вујновић 3 2011-2014
27. Српско писмено стваралаштво у интеркултурном роду 178011 Филолошки факултет у Београду Филозофски факултет проф. др Бошко Сувајџић 1 2011-2014
28. Дијалектолошка истраживања српског језичког простора 178020 Филозофски факултет у Нишу Филозофски факултет проф. др Слободан Реметић 2 2011-2014
29. Опис и стандардизација савременог српског језика 178021 Институт за српски језик САНУ, Београд Филозофски факултет проф. др Срето Танасић 2 2011-2014
30. Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије 179013 Машински факултет у Нишу Филозофски факултет проф. др Драгољуб Ђорђевић 1 2011-2014
31. Историја српске филозофије 179064 Филозофски факултет у Београду Филозофски факултет проф. др Ирина Деретић 1 2011-2014
32. Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије „Појмовник српске културе“. 47016 Етнографски институт САНУ у Београду Филозофски факултет проф. др Драгана Радојичић 1 2011-2014
33. Материјална и духовна култура Косова и Метохије 178028 Институт за проучавање културе Срба Филозофски факултет проф. др Драгана Јањић 1 2011-2014
34. Индустрија призводње олова и цинка, последице по становништво и уређење и заштита екосистема. 37016 Медицински факултет Медицински факултет проф. др Александар Ћорац 7 2011-2016
35. Грађа и васкуларизација видног система 175030 Медицински факултет у Београду Медицински факултет проф. др Александар Маликовић 1 2011-2014
36. Значај ране дијагностике синдрома опструктивне апнеје у спавању код возача професионалаца који управљају моторним возилима 175081 Медицински факултет у Београду Медицински факултет проф. др Александар Миловановић 1 2011-2014
37. Превентивни, терапијски и етички приступ преклиничким и клиничким испитивањима жена и модулатора редокс ћелијске сигнализације у имунском инфламаторном пролоферативном одговору ћелија 41018 Медицински факултет у Нишу Медицински факултет проф. др Душица Павловић 1 2011-2014
38. Нове информационе технологије за аналитичко одлучивање базиране на организацији експеримента и опсервацији и њихова примена у биолошким, економским и социолошким системима 44007 Државни универзитет у Новом Пазару Медицински факултет проф. др Ћемал Долићанин 2 2011-2014
39. Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара 31001 Пољопривредни факултет Пољопривредни факултет проф. др Зоран Ж. Илић 5 2011-2014
40. Развој нових технологија гајења стрних жита на киселим земљиштима применом савремене биотехнологије 31054 Пољопривредни факултет Пољопривредни факултет проф. др Миодраг Јелић 7 2011-2014
41. Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима 31092 Пољопривредни факултет Пољопривредни факултет проф. др Десимир Кнежевић 5 2011-2014
42. Унапређење технологије гајења крмних биљака на ораницама и травњацима 31016 Пољопривредни факултет у Новом Саду Пољопривредни факултет проф. др Бранко Ћупина 1 2011-2014
43. Унапређење производње применом ђубрива, биопрепарата и биолошких мера 31027 Пољопривредни факултет у Новом Саду Пољопривредни факултет проф. др Маја Манојловић 2 2011-2014
44. Унапређење биотехнолошких поступака у функцији рационалног коришћења енергије повећање продуктивности и квалитета пољопривредних производа 31051 Пољопривредни факултет у Београду Пољопривредни факултет проф. др Зоран Милеуснић 2 2011-2014
45. Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима 172036 Природно-математички факултет у Крагујевцу Пољопривредни факултет проф. др Милош Ђуран 1 2011-2014
46. Нове информационе технологије за аналитичко одлучивање базиране на организацији експеримената и обсервацији и њихова примена у биолошким, економским и социолошким системима 44007 Државни универзитет у Новом Пазару Пољопривредни факултет проф. др Ћемал Долићанин 3 2011-2014
47. Управљање ризицима од природних катастрофа 403 Факултет техничких наука Факултет техничких наука проф. др Небојша Арсић / /
48. Развијање и увођење модула Предузетничко пословање 779 Економски факултет Економски факултет проф. др Тања Вујовић / /
49. Компјутерски криминалитет 474 Правни факултет Правни факултет проф. др Здравко Грујић / /
50. ЈАВНА УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА Мастер академске студије права (Јавно правни смер) 300 Правни факултет Правни факултет проф. др Слободанка Перић / /
51. Развој едукативног софтверског пакета за анализу електроенергетских систем 71 Факултет техничких наука Факултет техничких наука проф. др Јордан Радосављевић / /
52. Вишескално структурирање полимерних нанокопозита и функционалних материјала применом различитих прекурсора 45022 Технолошки факултет у Новом Саду Природно-математички факултет проф. др Јарослава Будински 5 2012-2018
53. Развој нових информационо-комуникационих технологија ,коришћењем напредних математичких метода,са применамау медицини,телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању 44006 Математички институт САНУ у Београду Природно-математички факултет проф. др Зоран Огњановић 5 2012-2018
54. Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање 43007 Шумарски факултет у Београду Природно-математички факултет проф. др Ратко Кадовић 1 2012-2018
55. Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора,природних производа,модификованих природних производа и њихових аналога: пут ка новим биолошким активним агенсима 172061 Природно-математички факултет у Нишу Природно-математички факултет проф. др Нико Радуловић 2 2012-2018
56. Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима 43002 Факултет техничких наука у Новом Саду Природно-математички факултет проф. др Весна Црнојевић – Бенгин 1 2012-2018
57. Интегрална студија идентификације регионалних фактора ризика и фактора ризика животне средине за масовне незаразне болести хумане популације у Србији-Инегма С 41028 Институт за нуклеарне науке Винча Природно-математички факултет др Драган Алавантић, научни саветник 2 2012-2018
58. Развој еколошких поступака третмана штетних материја применом ферата (VI) и електрохемијске оксидације или редукције 34025 IHIS Techno experts Београд Природно-математички факултет Милан Чекеревац 4 2012-2018
59. Развој,пројектовање и импле-ментација савремених стратегија интегрисаног управљања, оперативним радом и одржавањем возила и механизације у системима аутотранспорта, рударства и енергетике 35030 Машински факултет у Београду Природно-математички факултет проф. др Градимир Ивановић 3 2012-2018
60. Фотонске компоненте и системи 171011 Електротехнички факултет у Београду Природно-математички факултет проф. др Дејан Гвоздић 1 2012-2018
61. Геолошка и екотоксиколошка истраживања у идентификаци-ји геопатогених зона токсич- них елемената у акумулацијама воде за пиће +истраживање метода и поступака смањивања утицаја биогеохемијских аномалија 176018

Институт за хемију,технологију и металургију у
Београду

Природно-математички факултет др Милка Видовић, виши научни сарадник 2 2012-2018
62. Биодиверзитет као потенцијал у екоремедационим техноло- гијама оштећених екосистема 31080 Пољопривредни факултет у Земуну Природно-математички факултет проф. др Вера Раичевић 2 2012-2018
63. Реконфигурабилне високо – поуздане платформе мале потрошње 32009 Електронски факултет у Нишу Природно-математички факултет проф. др Миле Стојчев 1 2012-2018
64. Индустрија производње олова и цинка последице по становништво и уређење и заштита екосистема 37016 Медицински факултет у Косовској Митровици Природно-математички факултет проф. др Александар Ћорац 1 2012-2018
65. Природни производи биљака и лишајева: изоловање, идентификација, биолошка активност и примена  172047 Природно-математички факултет у Нишу Природно-математички факултет проф. др Гордана Стојановић 1 2012-2018