Звање и право професора емеритуса додељује се редовним професорима у пензији који су се посебно истакли у научнoм/уметничкoм раду, репутацијом и резултатима. Звање се додељује у знак признања за укупан научни, стручни и педагошки рад и допринос развоју и напретку факултета и Универзитета. Одлуку о додели звања професор емеритус доноси Сенат Универзитета на предлог факултета на којем је кандидат био запослен.

Звање професор емеритус Универзитета у Приштини имају два професора.

Проф. др Томислав Ђокић 2008 Медицински факултет
Проф. др Јагош Зеленовић 2013 Економски факултет