Универзитет у Приштини организује или учествује у организовању скупова, саветовања, округлих столова и других манифестација ради промоције науке, научно-технолошких резултата и достигнућа.

Информације о научним конференцијама који се организују на Универзитету налазе се на порталу е-Наука на линку: https://e-nauka.pr.ac.rs/pretragaNK