Еразмус+ је нови програм ЕУ који безбеђује финансирање пројеката у области образовања, младих и спорта

Хоризонт Европа (Horizon Europe) јe нови оквирни програм за истраживање и иновације за период од 2021. до 2027. године и наставља се на програм Хоризонт 2020.

CEEPUS је средњоевропски програм за размену студената и професора са седиштем у Бечу. Тренутно има 14 држава чланица.

Хоризонт 2020 (Horizon 2020) је оквирни програм Европске уније за истраживање и иновације за период од 2014. до 2020. године.

ЕУРЕКА је европска међувладина иницијатива, у којој Република Србија активно учествује као пуноправна чланица од 2002. године.

Циљ Фoндa je пoдржaти сaрaдњу измeђу зeмaљa Вишeгрaдскe групe и њихoвo зajeдничкo прeдстaвљaњe и oднoс прeмa трeћим зeмљaмa.

Европски истраживачки савет (ERC) представља део оквирног програма Европске уније посвећеног истраживању и иновацијама.

COST програм је међувладин оквир који омогућава истраживачима да успоставе интердисциплинарне истраживачке мреже у Европи и шире.