Међународна сарадња

Међународна сарадња има за циљ успостављање сарадње и развој међународних и међууниверзитетских односа са партнерским универзитетима и организацијама; развој мобилности студената, наставника и истаживача и универзитетксе администрације; учешће у међународним програмима и пројектима у области високог образовања.

Универзитет је успоставио сарадњу са свим државним и појединим приватним универзитетима у Републици Србији. Овакав вид сарадње доприноси успешнијем раду и ствара услове развоја ове самосталне високошколске установе у овом региону. Сарадња се одвија кроз одређене облике издавачке делатности, научно-истраживачког рада, ангажовање наставника, као и кроз реализацију одређених делова програма предмета практичне наставе. Поред тога, поједини факултети успоставили су конкретну сарадњу у другим установама Републике Србије у којима се организује део практичне наставе и користе лабораторије за научно-истраживачки рад.

У оквиру заједничког учешћа у пројектима TEMPUS и FP 7, сарадња се одвијала и одвија и са другим високошколским и научним установама из региона, Европе, Руске Федерације и шире.

Универзитет у Приштини – Косовска Митровица

Канцеларија за међународну сарадњу

028 / 422 – 340

Проректор за међународну сарадњу проф. др Горан Релић goran.relic@pr.ac.rs

Стручни сарадник за међународну сарадњу Валентина Драшкић valentina.draskic@pr.ac.rs

Помоћник генералног секретара Милош Суботић milos.subotic@pr.ac.rs

Филипа Вишњића бб

38220 Косовска Митровица