Основне активности Центра су:

  • повезивање образовних и истраживачких потенцијала Универзитета и њихово усмеравање ка мултидисциплинарним синтезама;
  • организовање и реализација специјалистичких, мастер и докторских академских студија;
  • помоћ у образовању младих научних радника, подстиcaње и омогућавање њиховог учешћа у научно-истраживачком раду;
  • организовање посебних облика студија за иновацију знања;
  • планирање, избор и реализација научних задатака;
  • организовање и реализација истраживачких пројеката мултидисциплинарног карактера, који су од значаја за друштвени, економски, технолошки и културни развој друштва;
  • учешће у реализацији заједничких пројеката са домаћим и страним партнерима Универзитета и покретање иницијатива за успостављање билатералних и мултилатералних облика сарадње;
  • ангажовање потребног особља и других потенцијала Универзитета у извршавању утврђеног програма научно-истраживачког рада;
  • организовање научних скупова, семинара, саветовања и сл.