Пројекти из програма Министарства у пројектном циклусу 2011-
Пројекти из програма Министарства “Развој високог образовања”
Фонд за науку
Фонд за иновациону делатност