Универзитет у Приштини је током деценија свог постојања образовао хиљаде студената у различитима областима науке и уметности. Стручњаци који су се образовали и дипломирали на нашем универзитету остварили су и остварују значајне каријере у земљи и иностранству. Стога су алумнисти (бивши студенти) Универзитета у Приштини с правом препознати као понос, снага и амбасадори Универзитета.

Повезивање са алумнистима је веома важно за будућност нашег универзитета. Стратешка је намера Универзитета да унапреди квалитет и релевантност свог рада и ојача своју позицију у различитим секторима друштва управо кроз сарадњу са алумнистима. Због тога је Универзитет покренуо иницијативу да се формирају Удружење алумниста (на нивоу Универзитета) и клубови алумниста на свим факултетима у саставу Универзитета.

Клубови алумниста су организационе јединице факултета без статуса правног лица, уједно и јединице Удружења алумниста Универзитета у Приштини. У фокусу деловања клубова алумниста факултета у саставу Универзитета су:

  • континуални раст заједнице клуба;
  • активно ангажовање и давање професионалног доприноса у областима образовања, науке и развоја каријере студената факултета;
  • активна сарадња са факултетима, Удружењем алумниста Универзитета и спољним стручним удружењима, односно спољним удружењима алумниста у коресподентним областима образовања и науке; и
  • промоција ангажовања и остварених резултата.

Сваки клуб алумниста има скупштину, председника, заменика председника, секретара и чланове. Рад клубова утврђује се посебним правилницима које доносе органи факултета.

Удружење алумниста Универзитета је кровна организација која окупља све алумнисте Универзитета, односно све клубове алумниста. Удружење је организациона јединица Универзитета без својства правног лица и има своје органе – скупштину, председника, потпредседника, секретара, управни одбор, почасни одбор, одбор за уређивање електронског часописа Удружења алумниста, четири комисије: комисију за образовање, комисију за научноистраживачки рад, донаторску комисију и комисију за развој каријере, и чланове. У фокусу Удружења алумниста су континуирани раст заједнице алумниста Универзитета и редовно организовање активности и догађаја ради друштвеног и професионалног умрежавања и сарадње алумниста, студената и особља Универзитета у областима образовања, науке и развоја каријере.

Чланство у клубовима алумниста и у Удружењу алумниста је добровољно, без временског ограничења и бесплатно. Члан било ког клуба алумниста је и члан Удружења алумниста Универзитета.

Оснивање и делокруг рада Удружења алумниста Универзитета у Приштини и припадајућих клубова алумниста дефинисани су Стратегијом о сарадњи Универзитета и алумниста са Акционим планом спровођења за период 2024-2029. године, као и Правилником о организационом оквиру сарадње Универзитета и алумниста.

Финансирано средствима Европске уније. Изнесени ставови и мишљења су ставови и мишљења аутора и не морају се подударати са ставовима и мишљењима Европске уније или Европске извршне агенције за образовање и културу (ЕАЦЕА). Ни Европска унија ни ЕАЦЕА не могу се сматрати одговорним за њих.