На десет факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици акредитовано је 102 студијски програм од којих су: 39 на основним академским студијама, 4 на струковним, 2 на интегрисаним, 41 на мастер, 15 на докторским и 1 на специјалистичким академским студијама.

Природно-математичке науке

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Биологија
Хемија
Географија
Математика
Информатика
Физика
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Биологија
Хемија
Географија
Математика
Информатика
Физика
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Биологија
Хемија

Друштвено-хуманистичке науке

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Право
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Право
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Право
Јавна управа и администрација
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Право
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Пословна економија
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Маркетинг и менаџмент
Финансије, банкарство и рачуноводство
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Пословна економија
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Разредна настава
Васпитач у предшколских установама
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Разредна настава
Васпитач у предшколским установама
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Методика разредне наставе
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Српски језик и књижевност
Српска књижевност и језик
Руски језик и књижевност
Енглески језик и књижевност
Историја
Психологија
Социологија
Историја уметности
Педагогија
Филозофија
МАСТЕР  АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Српски језик и књижевност
Српска књижевност и језик
Руски језик и књижевност
Енглески језик и књижевност
Историја
Социологија
Педагогија
Психологија
Историја уметности
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Историја
Језик и књижевност
Социологија
Педагогија

Медицинске науке

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Здравствена нега
ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ
Општа медицина
Стоматологија
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Општа медицина
СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Струковни зубни техничар – протетичар
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Физичко васпитање и спорт
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Физичко васпитање и спорт
Физичко васпитање, рекреација и здравље
Физичко васпитање и спорт (студије на даљину)

Техничко-технолошке науке

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Архитектура
Грађевинско инжењерство
Електротехничко и рачунарско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Машинско инжењерство
Рударско инжењерство
Технолошко инжењерство
Индустријско инжењерство
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ
Одрживост и отпорност грађене средине
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Архитектура
Грађевинско инжењерство
Електротехничко и рачунарско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Машинско инжењерство
Рударско инжењерство
Технолошко инжењерство
Управљање ризицима од природних катастрофа
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Електротехничко и рачунарско инжењерство
Машинско инжењерство
Технолошко инжењерство
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Биљна производња
Сточарство
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Биљна производња
Сточарство
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Агрономија

Уметност

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Сликарство
Графика
Вајарство
Графички дизајн
Музичка педагогија
Глума
Извођачке уметности (Модули: клавир, виолина, виола, виолончело, флаута, кларинет, труба)
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Сликарство
Графика
Вајарство
Графички дизајн
Музичка педагогија
Глума
Извођачке уметности (Модули: клавир, виолина, виола, виолончело, флаута, кларинет, труба)