Почетна2023-09-22T09:34:28+02:00
Loading...

О Универзитету

Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици је, за више од пола века, успео да изгради свој идентитет као најзначајнија образовна и научноистраживачка установа на простору Косова и Метохије.

На Универзитету студира око 9000 студената на 10 факултета, на свим нивоима студија, у оквиру више од 100 студијских програма.

На Универзитету је запослен 721 наставник и сарадник у настави, као и 336 административно-стручних сарадника. Универзитет функционише у саставу образовног система Републике Србије и члан је Конференције универзитета Србије.

Loading...
0
ФАКУЛТЕТА
0
СТУДИЈСКА ПРОГРАМА
0+
СТУДЕНАТА
0+
НАСТАВНИКА

Представици универзитета из Европске уније у радној посети нашем универзитету у оквиру имплементације Еразмус+ пројекта AL4LIFE

19.02.2024|Uncategorized|

Наука и пројекти

Актуелни позиви и конкурси за истраживаче и наставнике на националне и међународне програме и пројекте.

Конкурси и стипендије

Преглед свих конкурса и стипендија који су доступни студентима Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Међународна сарадња

Универзитет успоставља академске везе са универзитетима у иностранству и активно учествује у међународним пројектима и програмима.

Афилијација

Исправна aфилиjaциjа у нaучним рaдoвимa je прeдуслoв зa прeпoзнaвaњe и врeднoвaњe нaучнe и умeтничкe прoдукциje

Факултети и студијски програми

У саставу Универзитета акредитовано је десет факултета и 102 студијска програма од којих су: 39 на основним академским студијама, 4 на струковним, 2 на интегрисаним, 41 на мастер, 15 на докторским и 1 на специјалистичким академским студијама. Настава и испити на свим студијским програмима се редовно изводе по утврђеним распоредима.

Институционална подршка и партнери

Go to Top