Јованa Милошевић, доктор Медицинских наука;
Миљан Миљковић, доктор Филолошких наука;
Филип Ђорђевић, доктор Медицинских наука из области Стоматологије;
Зоран Паповић, доктор Економских наука;
Маркo Стевановић, доктор Медицинских наука из области Стоматологије;
Милицa Филиповић, доктор наука из области Физичко васпитање и спорт;
Иванa Стошовић-Калезић, доктор Медицинских наука из области Стоматологије;
Даниелa Јокић, доктор Медицинских наука из области Стоматологије;
Зоран Арсић, доктор Медицинских наука из области Стоматологије;
Александaр Марковић, доктор наука из области Технолошко инжењерство;
Марија Милић, доктор Медицинских наука;
Александар Ђорђевић, доктор наука из области Технолошко инжењерство;
Валентина Павловић Вукосављевић, доктор Социолошких наука;
Раша Младеновић, доктор Медицинских наука из области Стоматологије и
Ратко Ивановић, доктор наука из области Електротехникa и рачунарство.

Радован Јовановић, доктор Медицинских наука из области Стоматологије;
Соња Јевтић, доктор Хемијских наука;
Ивана Матијашевић, доктор Медицинских наука;
Игор Симић, доктор Правних наука;
Милош Илић, доктор наука из области Електротехника и рачунарство;
Маша Јакшић, доктор Медицинских наука;
Бранко Милетић, доктор Правних наука;
Владимир Јакшић, доктор Медицинских наука и
Душан Милисављвић, доктор наука из области Технолошко инењерство

Бранислава Вучковић – доктор Социолошких наука

Фехим Јуковић –доктор Медицинских наука

Вера Лукић – доктор Хемијских наука,

Маја Врачар – доктор Педагошких наука

Миленко Ристић – доктор Хемијских наука

Милош Станојевић – доктор Биолошких наука

Раиса Цветковић – доктор Филолошких наука

Јован Алексић – доктор Историјских наука

Милош Миловановић – доктор наука из области Електротехнике и рачунарства

Јелена Рајовић – доктор Филолошких наука

Ратко Ивковић – доктор наука из области Електротехнике и рачунарства

Мирјана Симић – доктор Педагошких наука

Владимир Максимовић – доктор наука из области Електротехнике и рачунарства.

Јелена Станишић Зиндовић – доктор Медицинских наука из области Стоматологије
Јелена Газдић – доктор Филолошких наука
Јована Гаљак – доктор наука из области Технолошко инжењерство
Момир Стевановић – доктор Медицинских наука из области Стоматологије
Милош Дамјановић – доктор Историјских наука
Миливоје Јовановић – доктора наука из области Машинско инжењерство
Марија Вуковић – доктор Филолошких наука и
Милан Милосављевић – доктор наука из области Технолошко инжењерство.