Јованa Милошевић, доктор Медицинских наука;
Миљан Миљковић, доктор Филолошких наука;
Филип Ђорђевић, доктор Медицинских наука из области Стоматологије;
Зоран Паповић, доктор Економских наука;
Маркo Стевановић, доктор Медицинских наука из области Стоматологије;
Милицa Филиповић, доктор наука из области Физичко васпитање и спорт;
Иванa Стошовић-Калезић, доктор Медицинских наука из области Стоматологије;
Даниелa Јокић, доктор Медицинских наука из области Стоматологије;
Зоран Арсић, доктор Медицинских наука из области Стоматологије;
Александaр Марковић, доктор наука из области Технолошко инжењерство;
Марија Милић, доктор Медицинских наука;
Александар Ђорђевић, доктор наука из области Технолошко инжењерство;
Валентина Павловић Вукосављевић, доктор Социолошких наука;
Раша Младеновић, доктор Медицинских наука из области Стоматологије и
Ратко Ивановић, доктор наука из области Електротехникa и рачунарство.

Радован Јовановић, доктор Медицинских наука из области Стоматологије;
Соња Јевтић, доктор Хемијских наука;
Ивана Матијашевић, доктор Медицинских наука;
Игор Симић, доктор Правних наука;
Милош Илић, доктор наука из области Електротехника и рачунарство;
Маша Јакшић, доктор Медицинских наука;
Бранко Милетић, доктор Правних наука;
Владимир Јакшић, доктор Медицинских наука и
Душан Милисављвић, доктор наука из области Технолошко инењерство