Опште

Стратегија интернационализације
Правилник о учешћу универзитета у кредитној мобилности програма ЕРАЗМУС+
Правилник о преношењу ЕСПБ бодова
Правилник о преношењу ЕСПБ бодова – обрасци
Интер-институционални уговор

Мобилност

Пријавни формулар за мобилност
Потврда о знању енглеског језика
Уговор о учењу (Learning Agreement for Studies)
Уговор о учењу – стручна пракса ( Student Mobility for Traineeships)
Уговор o мобилност – наставници (Mobility Agreement for Teaching)
Уговор за мобилност – обука/усавршавање (Mobility Agreement for Training)
Приручник о мобилности студената
Утисци са размене
Искуства са размене