На Универзитету се издаје седам научних часописа од којих су пет категорисани у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (М51, М52 и М53). Факултети у састава Универзитета су организатори бројних научних скупова различите категорије и они издају зборнике радова и друге научне публикације, а резултати научноистраживачког и уметничкоистраживачког рада наставника и сарадника Универзитета у Приштини запажени су на многим научним скуповима у земљи и иностранству, у научним монографијама, зборницима радова, у научним часописима и сл.

Информације о научним часописима који се издају на Универзитету налазе се на порталу е-Наука на линку: https://e-nauka.pr.ac.rs/pretragaNC