Стратегија о сарадњи Универзитета и алумниста са Акционим планом спровођења за период 2024-2029. године
Правилник о организационом оквиру сарадње Универзитета и алумниста са Планом комуникације
Статут Универзитета у Приштини
Одлука Савета Универзитета о изменама и допунама Статута
Одлука Сената о усвајању Стратегије о сарадњи Универзитета и алумниста
Одлука Сената о доношењу Правилника о организационом оквиру сарадње Универзитета и алумниста
Одлука Сената о формирању Универзитетског тима за спровођење Стратегије и координацију сарадње Универзитета и алумниста
Одлука Сената о формирању Универзитетске саветодавне комисије за сарадњу са алумнистима из дијаспоре, алумнистима страним држављанима и међународним организацијама алумниста
Одлука Сената о именовању администратора електронске платформе за повезивање и сарадњу Универзитета и алумниста

Финансирано средствима Европске уније. Изнесени ставови и мишљења су ставови и мишљења аутора и не морају се подударати са ставовима и мишљењима Европске уније или Европске извршне агенције за образовање и културу (ЕАЦЕА). Ни Европска унија ни ЕАЦЕА не могу се сматрати одговорним за њих.