Универзитетска библиотека, поред основних библиотечких делатности (набавка, обрада, складиштење и коришћење библиотечке грађе) води рачуна о развоју јединственог библиотечког система Универзитета и укупне библиотечке делатности, остваривањем великог броја интегративних функција.

Универзитетска библиотека је чланица COBISS система, има приступ фондовима других библиотека.

Библиотека поседује издања Универзитета и факултета, докторске дисертације као и одређен број уџбеничке, стручне, научне и приручне литературе, која одговара програмским садржајима свих студијских програма који се изводе на факултетима.

Универзитетска библиотека има приступ у КоБСОН базу која омогућава претрагу иностраних научних часописа и књига у форми пуног текста.

Право на коришћење ресурса имају сви запослени у академским, истраживачким и здравственим институицијама чији је оснивач Влада Републике Србије и у надлежности су Министарства просвете, науке и технолошког развоја. То право припада и студентима који га остварују у библиотеци свог факултета или Универзитетској библиотеци. Омогућен је и приступ од куће. Једини допунски захтев састоји се у томе да корисник потпише лиценцу којом се обавезује да ће се придржавати правила коришћења. Право на личну лиценцу имају сви стално запослени у академским и научним институцијама чији је оснивач Република Србија, као и стипендисти Министарства. Лиценца је бесплатна. Попуњена и потписана лиценца предаје се Одељењу за научне информације Народне библиотеке Србије или библиотекару институције у којој је истраживач запослен.

Линк за претрагу је http://kobson.nb.rs/

У фонду Универзитетске библиотеке налазе се магистарске и докторске дисертације, укупно 329 и доступне су корисницима.

Докторске дисертације

Систем Е-тезе намењен је претраживању и преузимању докторских дисертација из локалног репозиторијума Универзитета eteze.pr.ac.rs

Универзитетска библиотека уноси докторске дисертације и у Нардус-у (Национални репозиротијум докторских дисертација у Србији).

Нардус је заједнички портал свих докторских дисертација и извештаја комисија о њиховој оцени на универзитетима у Србији. Линк за претрагу је nardus.mpn.gov.rs

Стручно оспособљена лица и савремена технолошка опрема омогућавају ефикасно претраживање научних информација. Омогућена је међубиблиотечка позајмица, претраживање у локалном каталогу и увид у стање грађе, где је корисници могу да резервишу грађу онлајн на Моја библиотека.

Како нас можете пронаћи?