Отворени приступ научноистраживачком и уметничкоистраживачки раду препознат je на националном нивоу, усвајањем Платформе за отворену науку (српски ,енглески) Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у јулу 2018. године.

У складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије датим у Платформи за отворену науку, Сенат Универзитета у Приштини је 6. марту 2019. године усвојио Правилник о спровођењу Платформе за отворену науку на Универзитету у Приштини

Дигитални репозиторијум Универзитета под називом Платформа за отворену науку Универзитета у Приштини, успостављен у Универзитетској библиотеци, представља институционални репозиторијум и доступан је на URL адреси https://platon.pr.ac.rs.

Корисне информације о начелима отворене науке и њиховој примени могу се наћи на Националном порталу отворене науке.