Осим Студентског парламента Универзитета, на сваком факултету студенти су организовали свој студентски парламент који координира рад осталих студентских организација на факултету и организује низ ваннаставних активности самостално или у координацији са Студентским парламентом Универзитета.

Студентски парламент Економског факултета чини 20 представника студената основних, мастер и докторских студија.

Председник: Љубомир Живић

Студент продекан: Миљан Вучинић

Студентски парламент Економског факултета члан је Југословенске асоцијације студената економских факултета (ЈАСЕФ).

Студентски парламент Медицинског факултета чини 25 представника студената основних и докторских студија.

Председник: Слађан Трајковић

Студент продекан: Никола Миљковић

Студентски парламент Пољопривредног факултета чини 12 представника студената основних, мастер и докторских студија.

Председник: Милош Спасојевић

Студент продекан: Ненад Шелмић

Студентски парламент Правног факултета чини 25 представника студената основних, мастер и докторских студија.

Председник: Марко Томашевић

Студент продекан: Лука Савељић

Студентски парламент Природно – математичког факултета чини 25 представника студената основних, мастер и докторских студија.

Председник; Александар Арсенијевић

Сстудент продекан: Јулија Шћекић

Студентски парламент Учитељског факултета чини 25 представника студената основних, мастер и докторских студија.

Председник:  Данило Јовановић

Студент продекан: Анђела Раденковић.

Студентски парламент Факултета за спорт и физичко васпитање чини 25 представника студената основних и мастер студија.

Председник: Вељко Милојевић

Студентски парламент Факултета техничких наука  чини 30 представника студената основних, мастер и докторских студија.

Председник: Филип Јакшић

Студент продекан: Стефан Бојовић

Студентски парламент Факултета уметности чини 10 представника студената основних и мастер.

Председник: Богдан Пиндовић

Студент продекан: Теодора Краговић

Студентски парламент Филозофског факултета чини 25 представника студената основних, мастер и докторских студија.

Председник: Лука Јовановић

Студент продекан: Милан Рајек

На Филозофском факултету функционишу још и Удружење историчара и студената историје и Удружење студената психологије ”Инстанца”