Центар за развој каријере пружа информације о свим актуелностима које се тичу студирања, усавршавања, праксе, стипендија, студентске размене, са циљем да помогне студентима да стекну знања и вештине које ће им помоћи при запошљавању након дипломирања. Поред тога, пружа информације и о могућностима даљег професионалног образовања у које спадају: постдипломске студије, програми стипендирања, радионице, семинари, стручна усавршавања, студијске посете, наставак студија у иностранству итд.

У складу са потребама студената, Центар за развој каријере организује курсеве, предавања, радионице, пружа помоћ у писању биографије (CV), мотивационог писма, представљања послодавцу (интервју за посао) и слично.

Све услуге Центра су потпуно бесплатне.

Центар сарађује са осталим универзитетским центрима у Србији, Националном службом за запошљавање, општином и локалном заједницом, како би на свеобухватан начин организовао своју делатност и активности.