Ажурирано: 28. септембра 2021. године

Конкурси и стипендије

Конкурси и стипендије2021-09-28T10:03:48+02:00
2505, 2022

Конкурс за стипендирану мобилност студената на Музичкој академији у Кракову

Конкурси, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Музичком академијом у Кракову, Пољска расписује се позив за стипендирану мобилност за студенте основних, мастер и докторских студија.

Конкурс је отворен за студенте Факултета уметности, музички одсек.

Реализација мобилности: зимски семестар 2022/2023. године (од октобра 2022 до јануара 2023. године)

Потребна документа за пријаву:

Пријавни формулар;

– Биографија ( Europass CV)

Предлог Уговора о учењу (Приликом одабира предмета студенти су у обавези да се консултују са продеканом или Еразмус+ координатором на свом факултету, као и са предметним наставницима);

– Потврда о положеним испитима (Transcript of Records) и превод на енглески језик*

– Потврда са факултета да сте редован студент и превод на енглески језик*

– Копија дипломе и превод на енглески језик* (за студенте мастер и докторски студија)

Потврда/сертификат о познавању енглеског или шпанског језика (ниво Б2)

– Копија пасоша

* У овом тренутку пријаве није потребан превод докумената оверен од стране судског тумача.

Информације о стипендираној мобилности:

 • Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота)
 • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)
 • Укупан број стипендија: 1 (једна)

 Рок за пријаву: 08. јун 2022. године

 • По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини врши техничку проверу достављене документације и доставља листу номинованих кандидата Академија у Кракову.
 • Академија у  Кракову  одлучује  о укупном броју стипендија и финалној  селекцији  номинованих  кандидата  сходно  броју стипендија намењених Универзитету у Приштини.

Више информација о Универзитету у Кракову можете погледати ОВДЕ.

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

Уколико су вам потребне додатне информације или помоћ у припреми докумената, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, на valentina.draskic@pr.ac.rs или 028-422-340.

Узимајући у обзир тренутну пандемију ковида-19 у Србији и свету, Универзитет у Приштини, заједно са својим партнерским институцијама прати здравствену ситуацију, као и рестрикције за путовања. Расписани конкурси, односно мобилности биће реализоване САМО под условом да се мобилност може одвијати несметано и сигурно по здравље кандидата. У случају погоршања, благовремено ћете бити обавештени о отказивању мобилности. Препоручује се да се не предузимају било које активности плаћања/резервација виза, авионских карата и смештаја, пре него што добијете дозволу за то.

2904, 2022

Еразмус+ мобилност особља на Универзитету Јужна Бохемија у Чешкој

Uncategorized, Конкурси и стипендије (међународни)|

У складу са Интер-институционалним уговором потписаним са Универзитетом Јужна Бохемија у Чешкој, расписује се позив за стипендирану мобилност наставног и ненаставног особља.

Конкурс је отворен за Природно-математички факултет:

Област: Information and Communication Technologies (ICTs)

Потребна документа за пријаву:

Пријавни формулар;
Уговор o мобилност – наставници (Mobility Agreement for Teaching)
Уговор за мобилност – обука/усавршавање (Mobility Agreement for Training)
Биографија на енглеском језику;
Потврда о знању енглеског језика;
Потврда о запослењу;
Копија прве странице пасоша.

Више информација о Универзитету Јужна Бохемија можете пронаћи ОВДЕ.

Рок за пријаву: 20. мај 2022. године.

Број стипендија:  2 за наставнике и 1 за администрацију

Реализација мобилности: у договореном периоду у трајању од 5 дана

Информације о стипендији:

Дневнице у износу од 140 евра (за покривање трошкова).
Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра).

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, или их донети лично у Ректорат радним данима од 08.00 до 14.00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Филипа Вишњића бб

38220 Косовска Митровица

Додатне информације можете добити у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета сваког радног дана, у периоду од 8.00 до 14.00 часова, путем имејла valentina.draskic@pr.ac.rs, или телефоном на 028-422-340.

В А Ж Н О

Информације о режиму уласка држављана Р.Србије у Чешку можете пронаћи ОВДЕ.

Узимајући у обзир тренутну пандемију ковида-19 у Србији и свету, Универзитет у Приштини, заједно са својим партнерским институцијама прати здравствену ситуацију, као и рестрикције за путовања. Расписани конкурси, односно мобилности биће реализоване САМО под условом да се мобилност може одвијати несметано и сигурно по здравље кандидата. У случају погоршања, благовремено ћете бити обавештени о отказивању мобилности. Препоручује се да се не предузимају било које активности плаћања/резервација виза, авионских карата и смештаја, пре него што добијете дозволу за то

2604, 2022

Еразмус+ мобилност особља на Универзитету у Марибору

Конкурси и стипендије (међународни)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Универзитететом у Марибору, Словенија расписује се позив за стипендирану мобилност наставног и ненаставног особља Ректората и факултета Унвиерзитета у Приштини за учешће на Staff Training Week у периоду од 27. јуна до 1. јула 2022.

Потребна документа за пријаву:

Пријавни формулар за Еразмус плус;

Биографија и пропратно писмо на енглеском;

Потврда о запослењу;

Копија прве странице пасоша;

Потврда о знању енглеског језика;

Основни критеријуми за селекцију су подударање студијских програма, претходно учешће на Еразмус+ програму мобилности,  знање енглеског језика и равномерна заступљеност студијских програма.

 

Рок за пријаву: 6. мај 2022. године

Важно: Сви кандидати морају да попуне и пријаву Универзитета у Марибору путем линка https://event.um.si/registration/ до истог рока када се завршава конкурс.

 

Информације о стипендији:

Универзитет у Марибору ће учеснику покрити трошкове пута, смештаја и хране, без исплате дневница.

 

 

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привеременим седиштем у Косовској Митровици

Филипа Вишњића бб

38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

Додатне информације можете добити у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета: valentina.draskic@pr.ac.rs, телефон 028-422-340 или лично у Ректорату сваког радног дана, у периоду од 8:00 до 14:00 часова

 

 

Узимајући у обзир тренутну пандемију ковида-19 у Србији и свету, Универзитет у Приштини, заједно са својим партнерским институцијама прати здравствену ситуацију, као и рестрикције за путовања. Расписани конкурси, односно мобилности биће реализоване САМО под условом да се мобилност може одвијати несметано и сигурно по здравље кандидата. У случају погоршања, благовремено ћете бити обавештени о отказивању мобилности. Препоручује се да се не предузимају било које активности плаћања/резервација виза, авионских карата и смештаја, пре него што добијете дозволу за то

2004, 2022

Еразмус+ мобилност наставног особља на Музичкој академији у Кракову

Конкурси, Конкурси и стипендије (међународни)|

У складу са Интер-институционалним уговором потписаним са Музичком академијом у Кракову, расписује се позив за стипендирану мобилност наставног особља.

Конкурс је отворен за наставно особље Факултета уметности:

Област: Music and Performing arts

 

Потребна документа за пријаву:

Више информација о Музичкој академији у Кракову можете пронаћи ОВДЕ.

Рок за пријаву: 28. април 2022. године.

 • Број стипендија:  1 
 • Реализација мобилности: у договореном периоду у трајању од 5 дана

Информације о стипендији:

 • Дневнице у износу од 140 евра (за покривање трошкова).
 • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра).

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, или их донети лично у Ректорат радним данима од 08.00 до 14.00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Филипа Вишњића бб

38220 Косовска Митровица

Додатне информације можете добити у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета сваког радног дана, у периоду од 8.00 до 14.00 часова, путем имејла valentina.draskic@pr.ac.rs, или телефоном на 028-422-340.

 

В А Ж Н О

Информације о режиму уласка држављана Р.Србије у Пољску можете пронаћи ОВДЕ.

Узимајући у обзир тренутну пандемију ковида-19 у Србији и свету, Универзитет у Приштини, заједно са својим партнерским институцијама прати здравствену ситуацију, као и рестрикције за путовања. Расписани конкурси, односно мобилности биће реализоване САМО под условом да се мобилност може одвијати несметано и сигурно по здравље кандидата. У случају погоршања, благовремено ћете бити обавештени о отказивању мобилности. Препоручује се да се не предузимају било које активности плаћања/резервација виза, авионских карата и смештаја, пре него што добијете дозволу за то

2004, 2022

Стипендирана студентска мобилност на Универзитету Западна Атика у Атини, Грчка

Конкурси и стипендије (међународни)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Универзитетом Западна Атика,  Атина, расписује се позив за стипендирану мобилност, у оквиру Еразмус плус програма, за студенте мастер студија.

Конкурс је отворен за студенте:

 • Факултета техничких наука
  • Студијски програм Архитектура – Мастер студије

Реализација мобилности: зимски семестар 2022/2023. године (од октобра 2022. године до јануара 2023. године)

Потребна документа за пријаву:

– Пријавни формулар;

– Биографија (препорука Europass CV) на енглеском језику;

– Предлог Уговора о учењу (Приликом одабира предмета студенти су у обавези да се консултују са продеканом или Еразмус+ координатором на свом факултету, као и са предметним наставницима. У овој фази пријаве попунити само поља која су обележена);

– Потврда о положеним испитима (Transcript of Records) и превод на енглески језик*

– Потврда са факултета да сте редован студент и превод на енглески језик*

– Копија дипломе основних студија и превод на енглески језик* (за студенте мастер студија)

– Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (ниво Б1)

– Копија пасоша

* У овом тренутку пријаве није потребан превод докумената оверен од стране судског тумача.

Информације о стипендираној мобилности:

 • Месечна стипендија у износу од 850 евра (за покривање трошкова живота) х 3,5 месеци
 • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)
 • Укупан број стипендија: 2 (две)

Рок за пријаву: 18. мај 2022. године

 • По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини врши техничку проверу достављене документације и доставља листу номинованих кандидата Универзитету Западна Атика.
 • Универзитет Западна Атика  одлучује  о финалној  селекцији  номинованих  кандидата  сходно  броју стипендија намењених Универзитету у Приштини.

Више информација о Универзитету Западна Атика можете погледати ОВДЕ.

Академску понуду на енглеском језику можете погледати ОВДЕ 

 Пријава:

Документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08.00 до 14.00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

Уколико су вам потребне додатне информације или помоћ у припреми докумената, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, на milos.subotic@pr.ac.rs или 028-422-340.

В А Ж Н О

Информације о режиму уласка држављана Р.Србије у Грчку можете пронаћи ОВДЕ.

1904, 2022

Стипендирана мобилност наставног особља на Универзитету у Лођу, Пољска

Конкурси и стипендије (међународни)|

У складу са Интер-институционалним уговором потписаним 17. јула 2021. године између Универзитета у Приштини и Универзитета у Лођу, расписује се позив за

 • Наставно особље Универзитета у Приштини за мобилност у трајању од 5 дана (5 дана мобилности + 2 дана пута).

Интер-институционални уговор за наставну мобилност подразумева минимум 8 сати наставе недељно и отворена је за следеће области:

 • Languages, not further defined,
 • Language acquisition,
 • Literature and linguistics,
 • History,
 • Law,
 • Education, not further defined,
 • Education science,
 • Teacher training with subject specialization,
 • Social and behavioural sciences, not further defined,
 • Economics and
 • Physics. 

Потребна документа за пријаву:

 • Пријавни формулар;
 • Уговор о мобилности за наставнике;
 • Биографија на енглеском језику;
 • Сертификат о познавању енглеског језика, кандидати који немају званични сертификат као што је TOEFL или IELTS могу да приложе друге сертификате, на пример: универзитетску диплому, диплому језичке школе или документа која потврђују да могу држати наставу на енглеском језику;
 • Потврда о запослењу (на енглеском језику);
 • Друга документа која потврђују квалификације и наставна достигнућа кандидата (ако су доступна);
 • Копија прве странице пасоша.

Више информација о Универзитету у Лођу можете пронаћи ОВДЕ.

Рок за пријаву: 29. априла 2022. године до 14.00 часова.

 • Број стипендија:  1 за наставну мобилност.
 • По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини врши техничку проверу достављене документације и прослеђује је Универзитету у Лођу.
 • Универзитет Лођу одлучује о коначној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Приштини.
 • Реализација мобилности: у договореном периоду између 23.05.2022. год и 30.06.2022. године.

Информације о стипендији:

 • Дневнице у износу од 140 евра (за покривање трошкова).
 • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра).

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, или их донети лично у Ректорат радним данима од 08.00 до 14.00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Филипа Вишњића бб

38220 Косовска Митровица

Додатне информације можете добити у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета сваког радног дана, у периоду од 8.00 до 14.00 часова, путем имејла milos.subotic@pr.ac.rs, или телефоном на 028-422-340.

 

В А Ж Н О

Информације о режиму уласка држављана Р.Србије у Пољску можете пронаћи ОВДЕ.

 

1204, 2022

Стипендирана мобилност наставног и ненаставног особља на Универзитету Западна Атика у Атини

Конкурси и стипендије (међународни)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Универзитетом Западна Атика у Атини, расписује се позив за стипендирану мобилност за

 • Наставно и ненаставно особље Универзитета у Приштини за мобилност у трајању од 5 дана (5 дана мобилности + 2 дана пута)

I Наставна мобилност (у Еразмус+ програму овај тип мобилност подразумева минимум 8 сати наставе недељно), отворена је за следећу област:

Уметност – графички дизајн и визуелне комуникације

II Мобилност административног особља за тренинг и усавршавање, отворена је за административно особље Ректората Универзитета

 

Потребна документа за пријаву:

Информацију о Универзитету западна Атика можете погледати ОВДЕ.

Рок за пријаву: 26. априла 2022. године.

 • Број стипендија: 3 за наставну мобилност и 1 за мобилност административног особља.
 • По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини врши техничку проверу достављене документације.
 • Универзитет Западна Атика одлучује о коначној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Приштини.
 • Реализација мобилности: зимски семестар 2021/2022. године.

Информације о стипендији:

 • Дневнице у износу од 160 евра (за покривање трошкова).
 • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра).

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08.00 до 14.00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Филипа Вишњића бб

38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

Додатне информације можете добити:

 • у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета:

milos.subotic@pr.ac.rs, телефон 028-422-340

или лично у Ректорату сваког радног дана, у периоду од 8.00 до 14.00 часова.

1403, 2022

Еразмус+ мобилност наставног и ненаставног особља на Универзитету у Хаену, Шпанија

Конкурси и стипендије (међународни)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Универзитететом у Хаену, Шпанија расписује се позив за стипендирану мобилност наставног и ненаставног особља.

Конкурс је отворен за наставно и ненаставно особље:

– Економског факултета

– Правног факултета

– Природно-математичког факултета

– Факултета техничких наука

– Филозофског факултета

– Ректората

Потребна документа за пријаву:

Пријавни формулар за Еразмус плус;

Биографија и пропратно писмо на енглеском;

Потврда о запослењу;

Копија прве странице пасоша;

Потврда о знању енглеског језика;

Основни критеријуми за селекцију су подударање студијских програма, претходно учешће на Еразмус+ програму мобилности,  знање енглеског језика и равномерна заступљеност студијских програма.

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привеременим седиштем у Косовској Митровици

Филипа Вишњића бб

38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

Додатне информације можете добити у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета: valentina.draskic@pr.ac.rs, телефон 028-422-340 или лично у Ректорату сваког радног дана, у периоду од 8:00 до 14:00 часова

Реализација мобилности: од 23. маја 2022. до 27. маја 2022. (Staff Training Week)

Рок за пријаву: 4. aприл 2022. године

Информацију о партнерском универзитету можете погледати ОВДЕ.

Након завршетка конкурса, пријаве кандидата које прођу техничку проверу и евалуацију од стране Канцеларије за међународну сарадњу биће достављене Универзитету у Хаену као номинације за стипендирану мобилност. Универзитет у Хаену одлучује о коначном одабиру кандидата сходно броју стипендија намењених Универзитету у Приштини, поклапању студијских програма и својим стратешким опредељењима у погледу интернационализације.

Информације о стипендији:

Дневнице у износу од 160 евра (за покривање трошкова)

Покривени путни трошкови (у износу од 360 евра)

Узимајући у обзир тренутну пандемију ковида-19 у Србији и свету, Универзитет у Приштини, заједно са својим партнерским институцијама прати здравствену ситуацију, као и рестрикције за путовања. Расписани конкурси, односно мобилности биће реализоване САМО под условом да се мобилност може одвијати несметано и сигурно по здравље кандидата. У случају погоршања, благовремено ћете бити обавештени о отказивању мобилности. Препоручује се да се не предузимају било које активности плаћања/резервација виза, авионских карата и смештаја, пре него што добијете дозволу за то

1102, 2022

Стипендирана студентска пракса од 75 дана на Џумхуријет Универзитету у Сивасу, Турска

Вести, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Џумхуријет Универзитетом у Сивасу, Турска расписује се позив за стипендирану праксу за студенте основних, мастер и докторских студија.

За стипендирану студентску праксу од 75 дана на Џумхуријет Универзитету у Сивасу могу конкурисати студенти свих факултета (на основним, мастер и докторским студијама), а предност имају студенти са знањем из следећих области:

 • Medicine
 • Dentistry
 • English language
 • Economics
 • Sports
 • International Relations
 • Digital Marketing (Social Media Management, Web analytics)
 • Digital Graphic
 • Mechanic or Architectural Design
 • Software Coding or Web Site Development
 • Installation Maintenance and Management of IT Systems and Networks
 • Cyber Security
 • Data Analysis Mining and Visualization
 • Programming and training of Robots and Artificial Intelligence Application

Реализација мобилности: 75 дана у периоду април – јун 2022. године

Број стипендија: 7

Потребна документа за пријаву:

 1. Пријавни формулар за Еразмус плус;
 2. прелиминарни уговор о учењу;
 3. уверење о полoженим испитима са просечном оценом (Transcript of Records) на енглеском језику;
 4. мотиваниони писмо на енглеском језику (максимално 1 страна)
 5. потврда о знању енглеског језика (очекивани најнижи ниво знања енглеског језика: Б1);
 6. копија прве странице пасоша;

Основни критеријуми за селекцију студената су подударање студијских програма, знање енглеског језика, претходно учешће на Еразмус+ програму мобилности, просечна оцена и равномерна заступљеност студијских програма.

Рок за пријаву: 03. март 2022. године

Џумхуријет Универзитет у Сивасу  одлучује  о укупном броју стипендија и финалној  селекцији  номинованих  кандидата  сходно  броју стипендија намењених Универзитету у Приштини.

Информацију о Џумхуријет универзитету и студијску понуду можете погледати на https://obs.cumhuriyet.edu.tr/oibs/bologna/ 

Информације о стипендираној мобилности:

 • Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота)
 • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра).

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

Уколико су вам потребне додатне информације или помоћ у припреми докумената, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, на valentina.draskic@pr.ac.rs или 028-422-340.

Узимајући у обзир тренутну пандемију ковида-19 у Србији и свету, Универзитет у Приштини, заједно са својим партнерским институцијама прати здравствену ситуацију, као и рестрикције за путовања. Расписани конкурси, односно мобилности биће реализоване САМО под условом да се мобилност може одвијати несметано и сигурно по здравље кандидата. У случају погоршања, благовремено ћете бити обавештени о отказивању мобилности. Препоручује се да се не предузимају било које активности плаћања/резервација виза, авионских карата и смештаја, пре него што добијете дозволу за то.

2001, 2022

Еразмус+ студентска мобилност – Универзитет у Сивасу, Турска – Кратак рок за пријаву

Uncategorized, Конкурси и стипендије (међународни)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Џумхуријет Универзитетом у Сивасу, Турска расписује се позив за стипендирану мобилност и праксу за студенте основних, мастер и докторских студија.

Основне и мастер студије:

 • Учитељски факултет
 • Факултет уметности
 • Економски факултета
 • Факултет за спорт и физичко васпитање
 • Медицински факултета
 • Природно-математичког факултета
  • Информатика
  • Математика
 • Филозофски факултета
  • Филозофија
  • Eнглески језик
 • Факултет техничких наука
  • Електротехничко и рачунарско инжењерство

Докторске студије (припрема докторске дисертације):

 • Хемија
 • Економски
 • Историја
 • Медицина
 • Mашинско инжењерство

Реализација мобилности: летњи семестар 2021/2022. године (од марта до јула  2022. године)

 

Број стипендија: 4

 

Потребна документа за пријаву:

 1. Пријавни формулар за Еразмус плус;
 2. прелиминарни уговор о учењу;
 3. уверење о полoженим испитима са просечном оценом (Transcript of Records) на енглеском језику;
 4. биографија (1-2 странице);
 5. потврда о знању енглеског језика (очекивани најнижи ниво знања енглеског језика: Б2);
 6. копија прве странице пасоша;

 

Основни критеријуми за селекцију студената су подударање студијских програма, знање енглеског језика, претходно учешће на Еразмус+ програму мобилности, просечна оцена и равномерна заступљеност студијских програма.

 

Рок за пријаву: 10. фебруар 2022. године

Џумхуријет Универзитет у Сивасу  одлучује  о укупном броју стипендија и финалној  селекцији  номинованих  кандидата  сходно  броју стипендија намењених Универзитету у Приштини.

 

Информацију о Џумхуријет универзитету и студијску понуду можете погледати на https://obs.cumhuriyet.edu.tr/oibs/bologna/ 

 

Информације о стипендираној мобилности:

 • Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота) х 5 месеци.
 • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра).

 

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

Уколико су вам потребне додатне информације или помоћ у припреми докумената, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, на valentina.draskic@pr.ac.rs или 028-422-340.

 

Узимајући у обзир тренутну пандемију ковида-19 у Србији и свету, Универзитет у Приштини, заједно са својим партнерским институцијама прати здравствену ситуацију, као и рестрикције за путовања. Расписани конкурси, односно мобилности биће реализоване САМО под условом да се мобилност може одвијати несметано и сигурно по здравље кандидата. У случају погоршања, благовремено ћете бити обавештени о отказивању мобилности. Препоручује се да се не предузимају било које активности плаћања/резервација виза, авионских карата и смештаја, пре него што добијете дозволу за то.

Go to Top