Ажурирано: 28. септембра 2021. године

Конкурси и стипендије

Конкурси и стипендије2021-09-28T10:03:48+02:00
2103, 2023

Еразмус+ мобилност судената на Универзитету у Вигу, Шпанија

Вести, Конкурси и стипендије (међународни)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Универзитетом у Вигу, Шпанија, расписује се позив за стипендирану  мобилност студената за студенте основних, мастер и докторских студија Факултета техничких наука, одсек Електротехничко и рачунарско инжењерство.

 Потребна документа за пријаву

 • Пријавни формулар за Еразмус плус
 • Потврда о статусу студента на енглеском језику
 • Уверење о полoженим испитима са просечном оценом (Transcript of Records) на енглеском језику
 • Биографија  (Europass form)
 • Мотивационо писмо на енглеском језику
 • Предлог уговора о учењу (са продеканом или шефом катедре саставити листу предмета који ће се слушати на универзитету домаћину; Уговор је могуће изменити, али у фази пријаве потребно је направити иницијални предлог) . Уколико је мобилност у циљу писања рада, потребно је навести тему рада и опис.
 • Копија прве странице пасоша
 • Потврда о знању енглеског језика
 • Копија последње дипломе са студија (за студенте докторских студија)
 • Позивно писмо потписано од стране ментора са Универзитета у Вигу за студенте докторских студија

* У фази пријаве превод документације на енглески језик не мора бити оверен од стране судског тумача.

Број стипендија:

4 за студенте основних и мастер студија
1 за студенте докторских студија

Информације о стипендији:
– Месечна стипендија у износу од 850 евра (за покривање трошкова живота) и
– Покривени путни трошкови (360 евра)

Реализација мобилности:

За студенте основних и мастер студија: зимски семестар (септембар 2023. – јануар 2024. године).

За студенте докторских студија – комбинована мобилност: септембар 2023. – септембар 2024. године. Првих 6 месеци на Униврзитету у Вигу, других 6 месеци онлајн. Стипендија се додељује само за период који је проведен у Вигу.

Информације о Универзитету у Вигу можете погледати на линку.

Рок за пријаву: 10. април 2023. године

 • По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини процењује добијене апликације, номинује студенате и доставља листу номинованих кандидата Универзитету у Вигу.
 • Непотпуне пријаве или нетачно испуњена документа (без потписа одговорних особа) неће бити разматране.
 • Универзитет у  Вигу  доноси коначну одлуку о додели стипендија, сходно броју стипендија намењених Универзитету у Приштини.

 

СЕЛЕКЦИЈА:

Основни критеријуми за селекцију студената су подударање студијских програма, просечна оцена и број освојених ЕСПБ бодова/број година студирања, претходно учешће на Еразмус+ програму мобилности (предност имају студенти који нису учествовали), знање енглеског језика, социо-економски статус, корист за будући рад у установи.

 Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

Уколико су вам потребне додатне информације или помоћ у припреми докумената, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, на valentina.draskic@pr.ac.rs или 028-422-340.

903, 2023

Еразмус+ мобилност судената на Универзитету Ла Сапиjенца у Риму

Вести, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

На основу Еразмус+ интеринституциајлне сарадње са Универзитетом Ла Сапиjенца у Риму, расписује се позив за стипендирану мобилност студената основних, мастер и докторских студија следећих факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици:

Економског факултета
Правног факултета
Природно-математичког факултета
Факултета техничких наука
Филозофског факултета

Доступне области: сва студијска поља која се налазе на линку, а која можете пратити на италијанском или енглеском језику

Catalogo dei Corsi di studio | Università degli Studi La Sapienza (uniroma1.it)

Информације о Универзитету Ла Сапијенца, можете погледати на линку

Потребна документа за пријаву

За студенте основних и мастер студија:

 • Пријавни формулар за Еразмус плус
 • Уверење о полoженим испитима са просечном оценом (Transcript of Records) на енглеском језику
 • Биографија  (Europass form)
 • Мотивационо писмо на енглеском или италијанском језику
 • Предлог уговора о учењу (са продеканом или шефом катедре саставити листу предмета који ће се слушати на универзитету домаћину; Уговор је могуће изменити, али у фази пријаве потребно је направити иницијални предлог) . Уколико је мобилност у циљу писања рада, потребно је навести тему рада и опис.
 • Копија прве странице пасоша
 • Потврда о знању енглеског језика
 • Копија последње дипломе са студија
 • Студенти који би радили истраживање за завршну тезу мораће (поред тражене документације) доставити и писмо о прихватању менторства од стране професора са Универзитета у Риму

За студенте докторских студија:

 • Пријавни формулар за Еразмус плус
 • Предлог листе предмета у оквиру понуде доступне путем линка https://www.uniroma1.it/en/pagina/list-phd-programmes
 • Уверење о полoженим испитима са просечном оценом (Transcript of Records) на енглеском језику
 • Биографија  (Europass form)
 • Мотивационо писмо на енглеском или италијанском језику са детаљним предлогом истраживања
 • Копија прве странице пасоша
 • потврда о знању енглеског језика
 • Копија последње дипломе са студија
 • Позивно писмо потписано од стране ментора са Универзитета у Риму
 • Писмо препоруке од стране професора са матичног факултета
 • Листа публикација

*Обавезан критеријум за студенте који желе да похађају наставу на италијанском језику – средњи ниво знања италијанског језика (сертификат Заједничког европског референтног оквира за језике на Б2 или вишем нивоу). Као доказ о потребном нивоу знања италијанског језика студенти могу доставити сертификат: Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, CELI – Certificazione Italiano generale, PLIDA – Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri, IT – Certificato di competenza generale in italiano come lingua straniera, CITA/TELC The European Language certificates and UNIcert) или сертификат издат од стране матичног универзитета, језичких центара/школа.

* У фази пријаве превод документације на енглески језик не мора бити оверен од стране судског тумача.

Информације о стипендији:
– Месечна стипендија у износу од 850 евра (за покривање трошкова живота) и
– Покривени путни трошкови

СЕЛЕКЦИЈА:

Основни критеријуми за селекцију студената су подударање студијских програма, просечна оцена и број освојених ЕСПБ бодова/број година студирања, претходно учешће на Еразмус+ програму мобилности (предност имају студенти који нису учествовали), знање енглеског језика, равномерна заступљеност студијских програма, социо-економски статус, корист за будући рад у установи.

Рок за пријаву: 05. април 2023. године

 • По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини процењује добијене апликације, номинује највише осам студената и доставља листу номинованих кандидата Универзитету у Риму.
 • Непотпуне пријаве или нетачно испуњена документа (без потписа одговорних особа) неће бити разматране.
 • Универзитет у  Риму  доноси одлуку да ли ће номинованом студенту доделити стипендију, сходно броју стипендија које се распоређују међу универзитетима који су укључени у пројекат.
 • Реализација мобилности: зимски семестар (септембар 2023. – јануар 2024. године)

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

Уколико су вам потребне додатне информације или помоћ у припреми докумената, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, на valentina.draskic@pr.ac.rs или 028-422-340.

1302, 2023

Стипендије Владе Мађарске и Министарства пољопривреде Мађарске за академску 2023/2024. годину – Мастер програми

Вести, Конкурси и стипендије, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

У сарадњи са Амбасадом Републике Србије у Будимпешти, Министарство просвете обавештава заинтересоване да је Министарство пољопривреде Мађарске понудило стипендије српским држављанима за академску 2023/2024. годину.

У питању су два мастер програма из области пољопривреде, на енглеском језику.

Рок за пријаву је 28. фебруар 2023. године.

ПРЕУЗМИТЕ:

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

 

1302, 2023

Стипендије Владе Републике Словачке за академску 2023/2024. годину

Вести, Конкурси, Конкурси и стипендије, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

У сарадњи са Амбасадом Словачке Републике у Београду, Министарство просвете обавештава заинтересоване да је Влада Словачке Републике расписала конкурс за доделу стипендија (основне, мастер, докторске студије и летњи курс језика) за студирање за академску 2023/2024. годину.

У питању су стипендије по основу важећих билатералних споразума.

ПРЕУЗМИТЕ:

ТЕКСТ КОНКУРСА

1701, 2023

Конкурс за стипендирану мобилност студената на Универзитету у Осијеку

Вести, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

У складу са потписаним Интер-институционалним уговором са Универзитетом Јосип Јурај Штросмајер у Осијеку, Хрватска, у оквиру Еразмус+ програма кредитне мобилности, расписује се позив за стипендирану мобилност за студенте основних и мастер студија Економског факултета.

Информације о Универзитету у Осијеку, процедури и условима за остваривање стипендије можете погледати на Erasmus+ Partner Countries KA171 | Rektorat (unios.hr)

Информације о стипендији:
– Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота) и
– Покривени путни трошкови

Потребна документа за пријаву:

Основни критеријуми за селекцију студената су подударање студијских програма, просечна оцена и број освојених ЕСПБ бодова/број година студирања, претходно учешће на Еразмус+ програму мобилности (предност имају студенти који нису учествовали) и знање енглеског језика.

Рок за пријаву: 1. март 2023. године

 • По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини врши техничку проверу достављене документације и доставља листу номинованих кандидата Универзитету у Осијеку.
 • Универзитет у  Осијеку  одлучује  о укупном броју стипендија и финалној  селекцији  номинованих  кандидата  сходно  броју стипендија намењених Универзитету у Приштини.
 • Реализација мобилности: зимски семестар 2022/2023. године (5 месеци)

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

Уколико су вам потребне додатне информације или помоћ у припреми докумената, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, на valentina.draskic@pr.ac.rs или 028-422-340.

1101, 2023

Стипендије Велике Британије за 2023. годину – The British Scholarship Trust

Вести, Конкурси, Конкурси и стипендије, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

Министарство просвете, посредством амбасаде Републике Србије у Лондону,  обавештава заинтересоване да је Британска фондација за школске стипендије, српским држављанима, понудила стипендије за постдипломске студије или усавршавање у трајању од једног до три месеца у 2023. години.

Пријављивање се врши слањем целокупне документације на мејл jelena.pazun@mpn.gov.rs са назнаком: За конкурс „The British Scholarship Trust“.

Документацију је потребно послати обједињену, у ПДФ формату  најкасније до 20. марта 2023. године.

ПРЕУЗМИТЕ:

ТЕКСТ КОНКУРСА

2912, 2022

Стипендије Владе Румуније за 2023/2024. годину

Вести, Конкурси, Конкурси и стипендије, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

Министарство просвете обавештава заинтересоване студенте да је Влада Румуније објавила конкурс за стипендије за за 2023/2024. годину

Сваки кандидат се мора пријавити лично, између 15.12.2022 и 1.3.2023. године, тако што ће приступити онлајн платформи https://studyinromania.gov.ro  или https://scholarships.studyinromania.gov.ro путем којих се и прилажу сав потребна документа.

ПРЕУЗМИТЕ:

ТЕКСТ КОНКУРСА

2811, 2022

Стипендије Владе Републике Словеније за академску 2023/2024. годину

Вести, Конкурси, Конкурси и стипендије, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

Министарство просвете, у сарадњи са Амбасадом Републике Србије у Љубљани, обавештава заинтересоване да је Министарство образовања, науке и спорта Републике Словеније у сарадњи са Центром Републике Словеније за мобилност и програме образовања и обуке (CMEPIUS) расписало конкурс за доделу стипендија за академску 2023/2024. годину.

Стипендије де додељују по основу важећих билатералних споразума, у трајању до 18 месеци, и то за краткорочни студијски боравак или истраживачку посету доктораната.

Пријављивање се врши слањем целокупне документације (укључујући и пријавни формулар и писмо прихватања) до 17. марта 2023. године на следећу адресу :

Министарство просвете,
Немањина 22-26, Сектор за високо образовање, крило Ц, 6. спрат, канцеларија бр. 24
Са назнаком: За конкурс „Стипендије Владе Републике Словеније за академску 2023/2024. годину“

Преузмите:

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА

ПИСМО О ПРИХВАТАЊУ

2111, 2022

Конкурс за стипендирану студентску праксу на Teхнолошком универзитету у Лублину

Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

 

У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Технолошким универзитетом у Лублину, Пољска расписује се позив стипендирану студентску праксу за студенте основних и мастер студија Факултета техничких наука

Реализација мобилности: летњи семестар 2022/2023. године

Потребна документа за пријаву:

– Пријавни формулар;

– Биографија (Europass CV)

– Прелиминарни уговор за мобилност – обука/усавршавање;

– Потврда о положеним испитима (Transcript of Records) и превод на енглески језик

– Потврда са факултета да сте редован студент и превод на енглески језик

– Копија дипломе и превод на енглески језик (за студенте мастер студија)

– Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (најмање ниво Б1)

– Копија пасоша

– Мотивационо писмо

 

Информације о стипендираној стручној пракси:

Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота)

Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)

Укупан број стипендија: 2

Рок за пријаву: 29. новембар 2022. године

Основни критеријуми за номинацију студената су просечна оцена и број освојених ЕСПБ бодова/број година студирања, учешће на мобилностима (предност студенти који нису учествовали на мобилности) и знање енглеског језика.

Више информација о Технолошком универзитету у Лублину можете погледати ОВДЕ.

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

Уколико су вам потребне додатне информације или помоћ у припреми докумената, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, на valentina.draskic@pr.ac.rs или 028-422-340.

Узимајући у обзир тренутну пандемију ковида-19 у Србији и свету, Универзитет у Приштини, заједно са својим партнерским институцијама прати здравствену ситуацију, као и рестрикције за путовања. Расписани конкурси, односно мобилности биће реализоване САМО под условом да се мобилност може одвијати несметано и сигурно по здравље кандидата. У случају погоршања, благовремено ћете бити обавештени о отказивању мобилности. Препоручује се да се не предузимају било које активности плаћања/резервација виза, авионских карата и смештаја, пре него што добијете дозволу за то.

Go to Top