Ажурирано: 28. септембра 2021. године

Конкурси и стипендије

Конкурси и стипендије2021-09-28T10:03:48+02:00
2209, 2023

Еразмус+ мобилност судената на Универзитету Св. Ћирило и Методије у Великом Трнову, Бугарска

Вести, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Универзитетом  Св. Ћирило и Методије у Великом Трнову, Бугарска, расписује се позив за стипендирану мобилност студената.

Конкурс је отворен за студенте основних, мастер и докторских студија у оквиру следећих области:

 1. 0213/0211- Fine Arts, Graphic Design
 2. field 0223- Philosophy
 3. field 023- Languages (Serbian)
 4. field 1014/0114- Sport Teacher training with subject specialization (physical education)
 5. field 042- Law
 6. field 011/0112- Education/ Primary Education
 7. field 1015- Travel tourism and leisure
 8. field 041- Business and administration

Реализација мобилности: летњи семестар 2023/2024. године (19. фебруар – 18. мај)

Потребна документа за пријаву:

 Пријавни формулар;

– Биографија (Europass CV)

 Предлог Уговора о учењу (са продеканом или шефом катедре саставити листу предмета који ће се слушати на универзитету домаћину; Уговор је могуће изменити, али у фази пријаве потребно је направити иницијални предлог. Каталог предмета се преузима ОВДЕ)

– Потврда о положеним испитима (Transcript of Records) и превод на енглески језик*

– Потврда са факултета да сте редован студент и превод на енглески језик*

– Копија дипломе и превод на енглески језик* (за студенте мастер студија)

 Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (ниво Б1)

– Копија пасоша

* У овом тренутку пријаве није потребан превод докумената оверен од стране судског тумача.

Информације о стипендираној мобилности:

 • Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота)
 • Покривени путни трошкови (у износу од 180/210 евра зависно од начина путовања)
 • Укупан број стипендија: по 2 из сваке области

Рок за пријаву: 1. новембар 2023. године

Основни критеријуми за номинацију студената су просечна оцена и број освојених ЕСПБ бодова/број година студирања, учешће на програмима мобилности (предност студенти који нису учествовали), равномерна заступљеност студијских програма и знање енглеског језика.

 • По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини процењује добијене апликације, номинује студенате и доставља листу номинованих кандидата Универзитету у Великом Трнову.
 • Непотпуне пријаве или нетачно испуњена документа (без потписа одговорних особа) неће бити разматране.
 • Универзитет у Великом Трнову доноси коначну одлуку о додели стипендија, сходно броју стипендија намењених Универзитету у Приштини.

Више информација о Универзитету у Великом Трнову можете погледати ОВДЕ.

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

Уколико су вам потребне додатне информације или помоћ у припреми докумената, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, на valentina.draskic@pr.ac.rs или 028-422-340.

2209, 2023

Еразмус+ мобилност запослених на Универзитету Св. Ћирило и Методије у Великом Трнову

Вести, Конкурси и стипендије (међународни)|

У складу са Интер-институционалним уговором потписаним са Универзитетом  Св. Ћирило и Методије у Великом Трнову, Бугарска, расписује се позив за стипендирану мобилност  наставног и ненаставног особља Универзитета у Приштини,  у оквиру следећих области:

 1. 0213/0211- Fine Arts, Graphic Design
 2. field 0223- Philosophy
 3. field 023- Languages (Serbian)
 4. field 1014/0114- Sport Teacher training with subject specialization (physical education)
 5. field 042- Law
 6. field 011/0112- Education/ Primary Education
 7. field 1015- Travel tourism and leisure
 8. field 041- Business and administration
 9. International Relations Office

 

Реализација мобилности: 13. новембар – 17. новембар 2023. године (staff week Partnerships for future cooperation“)

Потребна документа за пријаву:

Пријавни формулар;
Уговор o мобилности;
Биографија на енглеском језику;
Потврда о запослењу;
Копија прве странице пасоша.

Више информација о Универзитету у Великом Трнову можете пронаћи ОВДЕ.

Рок за пријаву: 15. октобар 2023. године.

Информације о стипендији: 

Дневнице у износу од 140 евра (за покривање трошкова смештаја и исхране).
Покривени путни трошкови (у износу 180/210 евра, зависно од начина путовања).

 • По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини процењује добијене апликације и доставља листу номинованих кандидата Универзитету у Великом Трнову.
 • Непотпуне пријаве неће бити разматране.
 • Универзитет у Великом Трнову доноси коначну одлуку о додели стипендија, сходно броју стипендија намењених Универзитету у Приштини (макисмално по 2 из сваке области).

Основни критеријуми за селекцију су учешће у активностима међународне сарадње на факулету односно Универзитету, претходно учешће на Еразмус+ програму мобилности,  допринос у припреми пројекта, знање енглеског језика и равномерна заступљеност студијских програма.

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, или их донети лично у Ректорат радним данима од 08.00 до 14.00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Филипа Вишњића бб

38220 Косовска Митровица

Додатне информације можете добити у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета сваког радног дана, у периоду од 8.00 до 14.00 часова, путем имејла valentina.draskic@pr.ac.rs, или телефоном на 028-422-340.

2009, 2023

Еразмус+ мобилност судената на Teхнолошком универзитету у Лублину

Вести, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Технолошким универзитетом у Лублину, Пољска расписује се позив стипендирану студентску мобилност за студенте основних, мастер и докторских студија Факултета техничких наука.

Реализација мобилности: летњи семестар 2023/2024. године.

Потребна документа за пријаву:

 Пријавни формулар;

– Биографија (Europass CV);

– Прелиминарни уговор о учењу (са продеканом или шефом катедре саставити листу предмета који ће се слушати на универзитету домаћину; Уговор је могуће изменити, али у фази пријаве потребно је направити иницијални предлог);

– Потврда о положеним испитима (Transcript of Records) и превод на енглески језик;

– Потврда са факултета да сте редован студент и превод на енглески језик;

– Потврда/сертификат о познавању енглеског језика;

– Копија пасоша.

Информације о стипендираној мобилности:

Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота)

Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)

Укупан број стипендија: 1

Рок за пријаву: 20. октобар 2023. године.

Основни критеријуми за номинацију студената су просечна оцена и број освојених ЕСПБ бодова/број година студирања, учешће на мобилностима (предност студенти који нису учествовали на мобилности) и знање енглеског језика.

Више информација о Технолошком универзитету у Лублину и каталог предмета можете погледати ОВДЕ.

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

Уколико су вам потребне додатне информације или помоћ у припреми докумената, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, на valentina.draskic@pr.ac.rs или 028-422-340.

2009, 2023

Еразмус+ мобилност судената на Универзитету у Хаену, Шпанија

Вести, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Универзитетом у Хаену (Шпанија) расписује се позив за стипендирану мобилност студената.

Конкурс је отворен за студенте основних и мастер студија:

 • Природно-математичког факултета
  • Биологија
  • Математика
  • Хемија
  • Информатика
 • Факултета техничких наука
  • Све катедре
 • Филозофског факултета
  • Филозофија
  • Историја

Реализација мобилности: летњи семестар 2023/2024. године

Потребна документа за пријаву:

– Пријавни формулар;

– Биографија ( Europass CV)

– Предлог Уговора о учењу (са продеканом или шефом катедре саставити листу предмета који ће се слушати на универзитету домаћину; Уговор је могуће изменити, али у фази пријаве потребно је направити иницијални предлог. Каталог предмета се преузима ОВДЕ);

– Потврда о положеним испитима (Transcript of Records) и превод на енглески језик*

– Потврда са факултета да сте редован студент и превод на енглески језик*

– Копија дипломе и превод на енглески језик* (за студенте мастер студија)

– Потврда/сертификат о познавању енглеског или шпанског језика (ниво Б1)

– Копија пасоша

* У овом тренутку пријаве није потребан превод докумената оверен од стране судског тумача.

Информације о стипендираној мобилности:

 • Месечна стипендија у износу од 850 евра (за покривање трошкова живота)
 • Покривени путни трошкови (у износу од 360 евра)
 • Укупан број стипендија: 8

Рок за пријаву: 1. новембар 2023. године

Основни критеријуми за номинацију студената су просечна оцена и број освојених ЕСПБ бодова/број година студирања, учешће на програмима мобилности (предност студенти који нису учествовали), равномерна заступљеност студијских програма и знање енглеског језика.

 • По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини процењује добијене апликације, номинује студенате и доставља листу номинованих кандидата Универзитету у Хаену.
 • Непотпуне пријаве или нетачно испуњена документа (без потписа одговорних особа) неће бити разматране.
 • Универзитет у Хаену доноси коначну одлуку о додели стипендија, сходно броју стипендија намењених Универзитету у Приштини.

Више информација о Универзитету у Хаену можете погледати ОВДЕ.

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

Уколико су вам потребне додатне информације или помоћ у припреми докумената, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, на valentina.draskic@pr.ac.rs или 028-422-340.

Искуства наших студената који су били на размени у Хаену:

Ана Вучетић
Алекса Гвоздовић
Тијана Лазаревић 
1809, 2023

Еразмус+ мобилност студената на Универзитету у Вигу, Шпанија

Вести, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Универзитетом у Вигу, Шпанија, расписује се позив за стипендирану  мобилност студената за студенте основних, мастер и докторских студија Факултета техничких наука, одсек Електротехничко и рачунарско инжењерство.

 Потребна документа за пријаву

 • Пријавни формулар за Еразмус плус
 • Потврда о статусу студента на енглеском језику
 • Уверење о полoженим испитима са просечном оценом (Transcript of Records) на енглеском језику
 • Биографија (Europass form)
 • Мотивационо писмо на енглеском језику
 • Предлог уговора о учењу(са продеканом или шефом катедре саставити листу предмета који ће се слушати на универзитету домаћину; Уговор је могуће изменити, али у фази пријаве потребно је направити иницијални предлог) . Уколико је мобилност у циљу писања рада, потребно је навести тему рада и опис.
 • Копија прве странице пасоша
 • Потврда о знању енглеског језика
 • Копија последње дипломе са студија (за студенте докторских студија)
 • Позивно писмо потписано од стране ментора са Универзитета у Вигу за студенте докторских студија

* У фази пријаве превод документације на енглески језик не мора бити оверен од стране судског тумача.

Број стипендија:

4 за студенте основних и мастер студија
1 за студенте докторских студија

Информације о стипендији:
– Месечна стипендија у износу од 850 евра (за покривање трошкова живота) и
– Покривени путни трошкови (360 евра)

Реализација мобилности:

За студенте основних и мастер студија: летњи семестар (фебруар – јун 2024. године).

За студенте докторских студија – комбинована мобилност: фебруар 2024 – фебруар 2025. године. Првих 6 месеци на Униврзитету у Вигу, других 6 месеци онлајн. Стипендија се додељује само за период који је проведен у Вигу.

Информације о Конкурсу можете потражити и на линку. Информације о Универзитету у Вигу можете погледати овде 

Рок за пријаву: 25. октобар 2023. године

 • По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини процењује добијене апликације, номинује студенатеи доставља листу номинованих кандидата Универзитету у Вигу.
 • Непотпуне пријаве или нетачно испуњена документа (без потписа одговорних особа) неће бити разматране.
 • Универзитет уВигу  доноси коначну одлуку о додели стипендија, сходно броју стипендија намењених Универзитету у Приштини.

 

СЕЛЕКЦИЈА:

Основни критеријуми за селекцију студената су подударање студијских програма, просечна оцена и број освојених ЕСПБ бодова/број година студирања, претходно учешће на Еразмус+ програму мобилности (предност имају студенти који нису учествовали), знање енглеског језика, социо-економски статус, корист за будући рад у установи.

 Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

Уколико су вам потребне додатне информације или помоћ у припреми докумената, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, на valentina.draskic@pr.ac.rs или 028-422-340.

1209, 2023

Унеско-Карлос Ј. Финлај награда за микробиологију

Вести, Конкурси и стипендије (међународни)|

Позива за државе чланице Унеска да поднесу номинације за доделу Унеско-Карлос Ј. Финлај награду за микробиологију.

Наградом, коју финансира Влада Кубе, валоризују се напори појединаца, институција или невладиних организација који су кроз истраживања и развој дали изузетан допринос микробиологији и њеној примени.

Рок за подношење номинација је најкасније до поноћи 20. октобра 2023. године.

ПОЗИВ

3005, 2023

Еразмус+ стипендирана студентска пракса на Џумхуријет Универзитету у Сивасу, Турска

Конкурси и стипендије, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Џумхуријет Универзитетом у Сивасу, Турска, расписује се позив за стипендирану праксу.

За стипендирану студентску праксу на Џумхуријет Универзитету у Сивасу могу конкурисати студенти свих факултета на основним (осим прве године), мастер и докторским студијама, као и студенти који су дипломирали у претходних годину дана.

Реализација мобилности: 75 дана у периоду од јула 2023. до маја 2024. године, у термину договореном са Универзитетом у Сивасу.  

Број стипендија: 2

Потребна документа за пријаву:

 1. Потврда да сте редован студент, на енглеском језику;
 2. Копија прве странице пасоша/личне карте;
 3. Потврда о знању енглеског или турског језика;
 4. Фотографија;
 5. Копија дипломе* (за студенте мастер и докторских студија студија);
 6. Уверење о полoженим испитима са просечном оценом (Transcript of Records) на енглеском језику;
 7. Биографија (у форми Europass CV);
 8. Изјава о претходној мобилности.

 

Документација се преузима и подноси онлајн на KA171 Application Form for Student Mobilities – SCÜ Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü (cumhuriyet.edu.tr)

Важно: Пре подношења документације потребно је контактирати Канцеларију за међународну сарадњу Универзитета у Приштини (valentina.draskic@pr.ac.rs или 0648337004) због издавања номинацијског писма.

 

Основни критеријуми за селекцију студената су знање енглеског или турског језика, претходно учешће на Еразмус+ програму мобилности, просечна оцена, као и равномерна заступљеност студијских програма. Џумхуријет Универзитет у Сивасу  одлучује  о финалној  селекцији  номинованих  кандидата  сходно  броју стипендија намењених Универзитету у Приштини.

Критеријуми за селекцију се могу пронаћи у документу.

Рок за пријаву: 13. јун 2023. године

Информацију о Џумхуријет универзитету можете погледати на  https://www.cumhuriyet.edu.tr/

Информације о стипендираној мобилности:

 • Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота)
 • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра).

Уколико су вам потребне додатне информације или помоћ у припреми докумената, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, на valentina.draskic@pr.ac.rs или 028-422-340.

 

1505, 2023

Еразмус+ мобилност судената на Универзитету у Марибору

Uncategorized, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Универзитетом у Марибору, Словенија расписује се позив за стипендирану мобилност за студенте основних и мастер студија.

Понуђене студијске области: https://www.erasmusplus.um.si/international-students/application/course-catalogue/

Реализација мобилности: зимски семестар 2023/2024. године

Потребна документа за пријаву:

 1. Пријавни формулар Универзитета у Марибору – Пријавни формулар испуњавате онлајн на https://studentexchange.um.si/ (type mobility: CREDIT MOBILITY!), а након завршетка потребно је да га претворите у pdf. формат, одштампате и доставите заједно са осталим документима који су овде наведени;
 2. Уговор о учењу – Аутоматски уз Пријавни формулар попуњавате и уговор о учењу. Овај документ попуњавате заједно са одговорним продеканом. Табеле које следе у документу не испуњавате. Документ треба да садржи потребне потписе (студента и продекана/декана у делу commitment);
 3. Изјава о претходној мобилности;
 4. Уверење о полoженим испитима са просечном оценом (Transcript of Records) на енглеском језику;
 5. Потврда да сте редован студент, на енглеском језику;
 6. Изјава о држављанству;
 7. Мотивационо писмо на енглеском језику;
 8. Потврда о знању енглеског језика (очекивани најнижи ниво знања енглеског језика: Б1); – попуњава професор енглеског језика на матичном факултету;
 9. Биографија (Europass form);
 10. Изјава о дозволи коришћења података;
 11. Копија прве странице пасоша;
 12. Захтев за добијање личног идентификацијског броја.

Додатно:

Mobility Activity plan

Овај документ се доставља само у случају да ће студент радити истраживање за завршну тезу, где треба да, поред уговора о учењу, достави и план мобилности (Mobility Activity Plan) потписан од стране кандидата и ментора/продекана.

Информације о стипендираној мобилности:

 • Месечна стипендија у износу од 800 евра.
 • Покривени путни трошкови (у износу до 275 евра).

Додатне информације о Универзитету у Марибору можете потражити овде.

Рок за пријаву: 10. јун 2023. године

 • По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини процењује добијене апликације, номинује студенте и доставља листу номинованих кандидата Универзитету у Марибору.
 • Непотпуне пријаве или нетачно испуњена документа (без потписа одговорних особа) неће бити разматране.
 • Универзитет у Марибору доноси коначну одлуку о додели стипендија, сходно броју стипендија намењених Универзитету у Приштини.

Уколико су вам потребне додатне информације или помоћ у припреми докумената, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, на valentina.draskic@pr.ac.rs или 028-422-340.

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

2504, 2023

Еразмус+ мобилност судената на Teхнолошком универзитету у Бјалистоку

Uncategorized, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Универзитетом у Бјалистоку, Пољска расписује се позив за стипендирану мобилност за студенте основних и мастер студија.

Конкурс је отворен за студенте:

 • Природно-математичког факултета
  • информатика, математика и хемија
 • Факултета техничких наука
  • све катедре

Реализација мобилности: зимски семестар 2023/2024. године (од септембра 2023. до јануара 2024. године)

Потребна документа за пријаву:

– Пријавни формулар;

– Биографија (Europass CV)

– Предлог Уговора о учењу (Попунити поља означена жутом бојом. Приликом одабира предмета студенти су у обавези да се консултују са продеканом или Еразмус+ координатором на свом факултету, као и са предметним наставницима);

– Потврда о положеним испитима (Transcript of Records) и превод на енглески језик*

– Потврда са факултета да сте редован студент и превод на енглески језик*

– Копија дипломе и превод на енглески језик* (за студенте мастер студија)

– Потврда/сертификат о познавању енглеског језика

– Копија пасоша

– Мотивационо писмо

* У овом тренутку пријаве није потребан превод докумената оверен од стране судског тумача.

Информације о стипендираној мобилности:

 • Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота) х 5 месеци
 • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)
 • Укупан број стипендија: 2

 Рок за пријаву: 25. мај 2023. године

 • По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини врши техничку проверу достављене документације и доставља листу номинованих кандидата Универзитету у Бјалистоку.
 • Универзитет у Бјалистоку  одлучује  о укупном броју стипендија и финалној  селекцији  номинованих  кандидата  сходно  броју стипендија намењених Универзитету у Приштини.

Више информација о Универзитету у Бјалистоку можете погледати ОВДЕ.

Академску понуду на енглеском језику можете погледати ОВДЕ 

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

Уколико су вам потребне додатне информације или помоћ у припреми докумената, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, на valentina.draskic@pr.ac.rs или 028-422-340.

 

1204, 2023

Еразмус+ мобилност судената на Универзитету у Хаену, Шпанија – Продужен рок за пријаву

Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Универзитетом у Хаену (Шпанија) расписује се позив за стипендирану мобилност за студенте основних и мастер студија.

Конкурс је отворен за студенте:

 • Природно-математичког факултета
  • Биологија
  • Математика
  • Хемија
  • Информатика
 • Факултета техничких наука
  • Све катедре
 • Филозофског факултета
  • Филозофија
  • Историја

Реализација мобилности: зимски семестар 2023/2024. године

Потребна документа за пријаву:

Пријавни формулар;

– Биографија ( Europass CV)

Предлог Уговора о учењу (са продеканом или шефом катедре саставити листу предмета који ће се слушати на универзитету домаћину; Уговор је могуће изменити, али у фази пријаве потребно је направити иницијални предлог. Каталог предмета се преузима ОВДЕ);

– Потврда о положеним испитима (Transcript of Records) и превод на енглески језик*

– Потврда са факултета да сте редован студент и превод на енглески језик*

– Копија дипломе и превод на енглески језик* (за студенте мастер студија)

Потврда/сертификат о познавању енглеског или шпанског језика (ниво Б1)

– Копија пасоша

* У овом тренутку пријаве није потребан превод докумената оверен од стране судског тумача.

Информације о стипендираној мобилности:

 • Месечна стипендија у износу од 850 евра (за покривање трошкова живота)
 • Покривени путни трошкови (у износу од 360 евра)
 • Укупан број стипендија: 9

Рок за пријаву: 25. мај 2023. године

Основни критеријуми за номинацију студената су просечна оцена и број освојених ЕСПБ бодова/број година студирања, учешће на програмима мобилности (предност студенти који нису учествовали), равномерна заступљеност студијских програма и знање енглеског језика.

 • По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини процењује добијене апликације, номинује студенате и доставља листу номинованих кандидата Универзитету у Хаену.
 • Непотпуне пријаве или нетачно испуњена документа (без потписа одговорних особа) неће бити разматране.
 • Универзитет у Хаену доноси коначну одлуку о додели стипендија, сходно броју стипендија намењених Универзитету у Приштини.

Више информација о Универзитету у Хаену можете погледати ОВДЕ.

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

Уколико су вам потребне додатне информације или помоћ у припреми докумената, обратите се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, на valentina.draskic@pr.ac.rs или 028-422-340.

Go to Top