Ажурирано: 15. маја 2021. године

Конкурси

Конкурси2021-05-15T14:50:30+02:00
2505, 2022

Конкурс за стипендирану мобилност студената на Музичкој академији у Кракову

Конкурси, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Музичком академијом у Кракову, Пољска расписује се позив за стипендирану мобилност за студенте основних, мастер и докторских студија. Конкурс је отворен за студенте Факултета уметности, музички одсек. Реализација мобилности: зимски семестар 2022/2023. године (од октобра 2022 до јануара 2023. године) Потребна документа за пријаву: - Пријавни формулар; - Биографија ( Europass CV) - Предлог Уговора о учењу (Приликом одабира предмета студенти су у обавези да се консултују са продеканом или Еразмус+ координатором на свом факултету, као и са предметним наставницима); - Потврда о положеним испитима (Transcript of Records) и превод на енглески језик* - Потврда са факултета да сте редован студент и превод на енглески језик* - Копија дипломе и превод на енглески језик* (за студенте мастер и докторски студија) - Потврда/сертификат о познавању енглеског или шпанског језика (ниво Б2) - Копија пасоша * У овом тренутку пријаве није потребан превод докумената [...]

2305, 2022

Конкурс за стипендирану мобилност студената на Teхнолошком универзитету у Лублину – Продужен рок за пријаву

Uncategorized, Конкурси, Конкурси и стипендије (студенти)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Технолошким универзитетом у Лублину, Пољска расписује се позив за стипендирану мобилност за студенте основних и мастер студија Факултета техничких наука Реализација мобилности: зимски семестар 2022/2023. године (од септембра 2022 до јануара 2023. године) Потребна документа за пријаву: – Пријавни формулар; – Биографија (Europass CV) – Предлог Уговора о учењу (Приликом одабира предмета студенти су у обавези да се консултују са продеканом или Еразмус+ координатором на свом факултету, као и са предметним наставницима); – Потврда о положеним испитима (Transcript of Records) и превод на енглески језик* – Потврда са факултета да сте редован студент и превод на енглески језик* – Копија дипломе и превод на енглески језик* (за студенте мастер студија) – Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (најмање ниво Б1) – Копија пасоша – Мотивационо писмо * У овом тренутку пријаве није потребан превод докумената оверен од стране судског тумача. Информације о стипендираној [...]

2904, 2022

Еразмус+ мобилност особља на Универзитету Јужна Бохемија у Чешкој

Uncategorized, Конкурси и стипендије (међународни)|

У складу са Интер-институционалним уговором потписаним са Универзитетом Јужна Бохемија у Чешкој, расписује се позив за стипендирану мобилност наставног и ненаставног особља. Конкурс је отворен за Природно-математички факултет: Област: Information and Communication Technologies (ICTs) Потребна документа за пријаву: Пријавни формулар; Уговор o мобилност – наставници (Mobility Agreement for Teaching) Уговор за мобилност – обука/усавршавање (Mobility Agreement for Training) Биографија на енглеском језику; Потврда о знању енглеског језика; Потврда о запослењу; Копија прве странице пасоша. Више информација о Универзитету Јужна Бохемија можете пронаћи ОВДЕ. Рок за пријаву: 20. мај 2022. године. Број стипендија:  2 за наставнике и 1 за администрацију Реализација мобилности: у договореном периоду у трајању од 5 дана Информације о стипендији: Дневнице у износу од 140 евра (за покривање трошкова). Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра). Пријава: Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, или их донети лично у Ректорат радним данима од 08.00 до [...]

2604, 2022

Еразмус+ мобилност особља на Универзитету у Марибору

Конкурси и стипендије (међународни)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Универзитететом у Марибору, Словенија расписује се позив за стипендирану мобилност наставног и ненаставног особља Ректората и факултета Унвиерзитета у Приштини за учешће на Staff Training Week у периоду од 27. јуна до 1. јула 2022. Потребна документа за пријаву: Пријавни формулар за Еразмус плус; Биографија и пропратно писмо на енглеском; Потврда о запослењу; Копија прве странице пасоша; Потврда о знању енглеског језика; Основни критеријуми за селекцију су подударање студијских програма, претходно учешће на Еразмус+ програму мобилности,  знање енглеског језика и равномерна заступљеност студијских програма.   Рок за пријаву: 6. мај 2022. године Важно: Сви кандидати морају да попуне и пријаву Универзитета у Марибору путем линка https://event.um.si/registration/ до истог рока када се завршава конкурс.   Информације о стипендији: Универзитет у Марибору ће учеснику покрити трошкове пута, смештаја и хране, без исплате дневница.     Пријава: Сва документа можете послати електронским путем на [...]

2004, 2022

Еразмус+ мобилност наставног особља на Музичкој академији у Кракову

Конкурси, Конкурси и стипендије (међународни)|

У складу са Интер-институционалним уговором потписаним са Музичком академијом у Кракову, расписује се позив за стипендирану мобилност наставног особља. Конкурс је отворен за наставно особље Факултета уметности: Област: Music and Performing arts   Потребна документа за пријаву: Пријавни формулар; Уговор о мобилности за наставнике; Биографија на енглеском језику; Потврда о знању енглеског језика; Потврда о запослењу; Копија прве странице пасоша. Више информација о Музичкој академији у Кракову можете пронаћи ОВДЕ. Рок за пријаву: 28. април 2022. године. Број стипендија:  1  Реализација мобилности: у договореном периоду у трајању од 5 дана Информације о стипендији: Дневнице у износу од 140 евра (за покривање трошкова). Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра). Пријава: Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, или их донети лично у Ректорат радним данима од 08.00 до 14.00 часова. Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Филипа Вишњића бб 38220 Косовска Митровица Додатне информације [...]

2004, 2022

Стипендирана студентска мобилност на Универзитету Западна Атика у Атини, Грчка

Конкурси и стипендије (међународни)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Универзитетом Западна Атика,  Атина, расписује се позив за стипендирану мобилност, у оквиру Еразмус плус програма, за студенте мастер студија. Конкурс је отворен за студенте: Факултета техничких наука Студијски програм Архитектура - Мастер студије Реализација мобилности: зимски семестар 2022/2023. године (од октобра 2022. године до јануара 2023. године) Потребна документа за пријаву: – Пријавни формулар; – Биографија (препорука Europass CV) на енглеском језику; – Предлог Уговора о учењу (Приликом одабира предмета студенти су у обавези да се консултују са продеканом или Еразмус+ координатором на свом факултету, као и са предметним наставницима. У овој фази пријаве попунити само поља која су обележена); – Потврда о положеним испитима (Transcript of Records) и превод на енглески језик* – Потврда са факултета да сте редован студент и превод на енглески језик* – Копија дипломе основних студија и превод на енглески језик* (за студенте мастер студија) – Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (ниво Б1) – Копија пасоша * У [...]

1904, 2022

Стипендирана мобилност наставног особља на Универзитету у Лођу, Пољска

Конкурси и стипендије (међународни)|

У складу са Интер-институционалним уговором потписаним 17. јула 2021. године између Универзитета у Приштини и Универзитета у Лођу, расписује се позив за Наставно особље Универзитета у Приштини за мобилност у трајању од 5 дана (5 дана мобилности + 2 дана пута). Интер-институционални уговор за наставну мобилност подразумева минимум 8 сати наставе недељно и отворена је за следеће области: Languages, not further defined, Language acquisition, Literature and linguistics, History, Law, Education, not further defined, Education science, Teacher training with subject specialization, Social and behavioural sciences, not further defined, Economics and Physics.  Потребна документа за пријаву: Пријавни формулар; Уговор о мобилности за наставнике; Биографија на енглеском језику; Сертификат о познавању енглеског језика, кандидати који немају званични сертификат као што је TOEFL или IELTS могу да приложе друге сертификате, на пример: универзитетску диплому, диплому језичке школе или документа која потврђују да могу држати наставу на енглеском језику; Потврда о запослењу (на енглеском језику); [...]

1204, 2022

Стипендирана мобилност наставног и ненаставног особља на Универзитету Западна Атика у Атини

Конкурси и стипендије (међународни)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Универзитетом Западна Атика у Атини, расписује се позив за стипендирану мобилност за Наставно и ненаставно особље Универзитета у Приштини за мобилност у трајању од 5 дана (5 дана мобилности + 2 дана пута) I Наставна мобилност (у Еразмус+ програму овај тип мобилност подразумева минимум 8 сати наставе недељно), отворена је за следећу област: Уметност – графички дизајн и визуелне комуникације II Мобилност административног особља за тренинг и усавршавање, отворена је за административно особље Ректората Универзитета   Потребна документа за пријаву: Пријавни формулар за Еразмус плус; Предлог плана активности за боравак на партнерском универзитету на енглеском језику – за наставну мобилност; Предлог плана активности за боравак на партнерском универзитету на енглеском језику – за тренинг/усавршавање; Биографија и Копија прве странице пасоша. Информацију о Универзитету западна Атика можете погледати ОВДЕ. Рок за пријаву: 26. априла 2022. године. Број стипендија: 3 за наставну мобилност и 1 за мобилност административног особља. [...]

1403, 2022

Еразмус+ мобилност наставног и ненаставног особља на Универзитету у Хаену, Шпанија

Конкурси и стипендије (међународни)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Универзитететом у Хаену, Шпанија расписује се позив за стипендирану мобилност наставног и ненаставног особља. Конкурс је отворен за наставно и ненаставно особље: - Економског факултета - Правног факултета - Природно-математичког факултета - Факултета техничких наука - Филозофског факултета - Ректората Потребна документа за пријаву: Пријавни формулар за Еразмус плус; Биографија и пропратно писмо на енглеском; Потврда о запослењу; Копија прве странице пасоша; Потврда о знању енглеског језика; Основни критеријуми за селекцију су подударање студијских програма, претходно учешће на Еразмус+ програму мобилности,  знање енглеског језика и равномерна заступљеност студијских програма. Пријава: Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова. Адреса: Универзитет у Приштини са привеременим седиштем у Косовској Митровици Филипа Вишњића бб 38220 Косовска Митровица Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност Додатне информације можете добити [...]

903, 2022

Конкурс за стипендирану мобилност студената на Teхнолошком универзитету у Бјалистоку

Вести, Конкурси и стипендије|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Универзитетом у Бјалистоку, Пољска расписује се позив за стипендирану мобилност за студенте основних и мастер студија. Конкурс је отворен за студенте: Природно-математичког факултета информатика Факултета техничких наука све катедре Реализација мобилности: зимски семестар 2022/2023. године (од септембра 2022 до јануара 2023. године) Потребна документа за пријаву: - Пријавни формулар; - Биографија (Europass CV) - Предлог Уговора о учењу (Приликом одабира предмета студенти су у обавези да се консултују са продеканом или Еразмус+ координатором на свом факултету, као и са предметним наставницима); - Потврда о положеним испитима (Transcript of Records) и превод на енглески језик* - Потврда са факултета да сте редован студент и превод на енглески језик* - Копија дипломе и превод на енглески језик* (за студенте мастер студија) - Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (најмање ниво Б1) - Копија пасоша - Мотивационо писмо * У овом тренутку пријаве није потребан превод [...]

Go to Top