Ажурирано: 15. маја 2021. године

Конкурси

Конкурси2021-05-15T14:50:30+02:00
2411, 2023

INDUSAC отворени позив за студенте и истраживаче, Хоризонт Европе

Вести, Конкурси и стипендије (међународни)|

Отворен је позив за ЕУ пројект INDUSAC у склопу програма Хоризонт Европа. Пројект има за циљ да финансијски подржи краткорочну истраживачку сaрадњу, у трајању од 4 до 8 недеља између академске заједнице (студенти и истраживачи) и индустрије (привреде), у решавању свакодневних изазова с којима се привреда суочава.   ☛ ПОЗИВ  Више информација могу се пронаћи на веб страници пројекта: https://indusac.eu/open-call-for-students-researchers/

2311, 2023

Еразмус+ мобилност студената на Teхнолошком универзитету у Бјалистоку, Пољска

Вести, Конкурси и стипендије (студенти)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Универзитетом у Бјалистоку, Пољска расписује се позив за стипендирану мобилност за студенте основних и мастер студија. Конкурс је отворен за студенте: Природно-математичког факултета информатика Факултета техничких наука све катедре Реализација мобилности: летњи семестар 2023/2024. године (од фебруара до јуна 2024. године) Потребна документа за пријаву: – Пријавни формулар; – Биографија (Europass CV) – Предлог Уговора о учењу (Попунити поља означена жутом бојом. Приликом одабира предмета студенти су у обавези да се консултују са продеканом или Еразмус+ координатором на свом факултету, као и са предметним наставницима); – Потврда о положеним испитима (Transcript of Records) и превод на енглески језик* – Потврда са факултета да сте редован студент и превод на енглески језик* – Копија дипломе и превод на енглески језик* (за студенте мастер студија) – Потврда/сертификат о познавању енглеског језика – Копија пасоша – Мотивационо писмо * У овом тренутку пријаве није потребан превод докумената оверен од стране судског тумача. Информације о стипендираној мобилности: [...]

211, 2023

Еразмус+ мобилност наставника на Отвореном универзитету на Кипру

Вести, Конкурси и стипендије (међународни)|

У складу са Интер-институционалним уговором потписаним са Отвореним универзитетом на Кипру, расписује се позив за стипендирану мобилност наставног особља. Конкурс је отворен за следеће студијске области: Business, Administration and Management Information and Communication Technologies Arts and humanities Потребна документа за пријаву: Пријавни формулар; Уговор o мобилности (Mobility Agreement for Teaching), Биографија са публикацијама на енглеском језику; Потврда о знању енглеског језика Потврда о запослењу; Копија прве странице пасоша. Више информација о Отвореном универзитету на Кипру можете пронаћи ОВДЕ. Списак координатора на Отвореном универзитету на Кипру се налази на Academic Personnel - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus (ouc.ac.cy) Препорука је да се ступи у контакт са координатором, позивно писмо/мејл може побољшати шансе за избор кандидата. Рок за пријаву: 13. новембар 2023. године. Реализација мобилности: у договору са Универзитетом на Кипру, најкасније до априла 2024. године. Информације о стипендији:  Дневнице у износу oд 160 евра (за покривање трошкова). Покривени [...]

111, 2023

Еразмус+ мобилност студената на Универзитету Св. Ћирило и Методије у Великом Трнову, Бугарска – Продужен рок

Вести, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Универзитетом  Св. Ћирило и Методије у Великом Трнову, Бугарска, расписује се позив за стипендирану мобилност студената. Конкурс је отворен за студенте основних, мастер и докторских студија у оквиру следећих области: 0213/0211- Fine Arts, Graphic Design field 0223- Philosophy field 023- Languages (Serbian) field 1014/0114- Sport Teacher training with subject specialization (physical education) field 042- Law field 011/0112- Education/ Primary Education field 1015- Travel tourism and leisure field 041- Business and administration Реализација мобилности: летњи семестар 2023/2024. године (19. фебруар – 18. мај) Потребна документа за пријаву: – Пријавни формулар; – Биографија (Europass CV) – Предлог Уговора о учењу (са продеканом или шефом катедре саставити листу предмета који ће се слушати на универзитету домаћину; Уговор је могуће изменити, али у фази пријаве потребно је направити иницијални предлог. Каталог предмета се преузима ОВДЕ) – Потврда о положеним испитима (Transcript of Records) и превод на енглески језик* – Потврда са факултета да сте редован студент и [...]

2710, 2023

Еразмус+ мобилност студената на Џумхуријет Универзитету у Сивасу, Турска

Вести, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Џумхуријет Универзитетом у Сивасу, Турска, расписује се позив за стипендирану мобилност. За стипендирану студентску мобилност на Џумхуријет Универзитету у Сивасу могу конкурисати студенти основних (осим прве године), мастер и докторских студија. Реализација мобилности: летњи семестар 2023/2024   Број стипендија: 2 Потребна документа за пријаву: Потврда да сте редован студент, на енглеском језику; Копија прве странице пасоша/личне карте; Потврда о знању енглеског или турског језика; Фотографија; Копија дипломе* (за студенте мастер и докторских студија студија); Уверење о полoженим испитима са просечном оценом (Transcript of Records) на енглеском језику; Биографија (у форми Europass CV); Изјава о претходној мобилности. Документација се преузима и подноси онлајн на KA171 Application Form for Student Mobilities - SCÜ Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü (cumhuriyet.edu.tr) Важно: Пре подношења документације потребно је контактирати Канцеларију за међународну сарадњу Универзитета у Приштини (valentina.draskic@pr.ac.rs или 028422340) због издавања номинацијског писма. Основни критеријуми за селекцију студената су знање енглеског [...]

2710, 2023

Еразмус+ мобилност студената на Teхнолошком универзитету у Лублину – Продужен рок

Вести, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Технолошким универзитетом у Лублину, Пољска расписује се позив стипендирану студентску мобилност за студенте основних, мастер и докторских студија Факултета техничких наука. Реализација мобилности: летњи семестар 2023/2024. године. Потребна документа за пријаву: – Пријавни формулар; – Биографија (Europass CV); – Прелиминарни уговор о учењу (са продеканом или шефом катедре саставити листу предмета који ће се слушати на универзитету домаћину; Уговор је могуће изменити, али у фази пријаве потребно је направити иницијални предлог); – Потврда о положеним испитима (Transcript of Records) и превод на енглески језик; – Потврда са факултета да сте редован студент и превод на енглески језик; – Потврда/сертификат о познавању енглеског језика; – Копија пасоша. Информације о стипендираној мобилности: Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота) Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра) Укупан број стипендија: 1 - повећан на 2 Рок за пријаву: 20. октобар 2023. године. - Продужен [...]

2310, 2023

Еразмус+ мобилност студената на Универзитету у Марибору, Словенија

Вести, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

У складу са потписаним интер-институционалним уговором са Универзитетом у Марибору, Словенија расписује се позив за стипендирану мобилност за студенте основних и мастер студија. Понуђене студијске области: https://www.erasmusplus.um.si/international-students/application/course-catalogue/ Реализација мобилности: летњи семестар 2023/2024. године Потребна документа за пријаву: Пријавни формулар Универзитета у Марибору - Пријавни формулар испуњавате онлајн на  https://studentexchange.um.si/ (type mobility: CREDIT MOBILITY!), а након завршетка потребно је да га претворите у pdf. формат, одштампате и доставите заједно са осталим документима који су овде наведени; Уговор о учењу - Аутоматски уз Пријавни формулар попуњавате и уговор о учењу. Овај документ попуњавате заједно са одговорним продеканом. Документ треба да садржи потребне потписе (студента и продекана/декана у делу commitment); Изјава о претходној мобилности; Уверење о полoженим испитима са просечном оценом (Transcript of Records) на енглеском језику; Потврда да сте редован студент, на енглеском језику; Изјава о држављанству; Мотивационо писмо на енглеском језику; Потврда о знању енглеског језика (очекивани најнижи ниво знања енглеског језика: Б1); – попуњава [...]

2010, 2023

Отворен позив за пријаву пројеката у оквиру иницијативе Европски универзитети за 2024. годину

Вести, Конкурси и стипендије (међународни)|

Извршна агенција за образовање и културу (EACEA) у Бриселу отворила je пети позив за пријаву пројеката у оквиру иницијативе Европски универзитети. Позив за 2024. годину има за циљ да подржи дугорочне планове високошколских установа како би се удружиле у алијансу (тзв. Европски универзитет), као и да их подстакне да размене искуства и постану узор за сектор високог образовања у ширем смислу. План је да се овај циљ оствари следећим приступом: Тема 1: пружање подршке високошколским установама које теже да успоставе интензивну међународну инситуционалну сарадњу у оквиру нових алијанси; Тема 2: пружање подршке различитим алијансама, које су одобрене у последњем, као и онима које ће да буду одобрене у овом позиву, у стварању заједнице пракси. Позив је отворен за учешће високошколских установа из свих земаља Западног Балкана као пуноправних партнера у алијанси, чак и ако потичу из земаља које не учествују пуноправно у Еразмус+ програму. Услов је да поседују Еразмус повељу [...]

1610, 2023

Еразмус+ мобилност наставног особља на Teхнолошком универзитету у Бјалистоку, Пољска

Вести, Конкурси и стипендије (међународни)|

У складу са Интер-институционалним уговором потписаним са Teхнолошким универзитетом у Бјалистоку, Пољска, расписује се позив за стипендирану мобилност наставног особља. Конкурс је отворен за следеће студијске области: Subject areas (ISCED CODE): 041 - Business and administration (at Faculty of Engineering Management of BUT) 0541 - Mathematics (Applied mathematics) (at Faculty of Computer Science of BUT) 061 - Information and Communication Technologies (ICTs) (at Faculty of Computer Science of BUT) 0711/0712 - Environmental protection technology (at Faculty of Civil Engineering and Environmental Sciences of BUT) 0713/0714  - Electricity and Energy/ Electronics and automation (at Faculty of Electrical Engineering of BUT) 0715/0716  - Mechanics and metal trades/ Motor vehicles, ships and aircraft (at Faculty of Mechanical Engineering of BUT) 0731  - Architecture and town Planning (at Faculty of Architecture of BUT) 0732  - Building and civil engineering (at Faculty of Civil Engineering and Environmental Sciences of BUT) 082 - Forestry (at Faculty of Civil Engineering and Environmental Sciences of BUT) Потребна документа за пријаву: Пријавни формулар; Уговор o мобилност; Биографија на енглеском језику; Потврда о знању енглеског језика; Потврда о запослењу; Копија прве странице пасоша. Више информација о Teхнолошкoм универзитету у Бјалистоку можете [...]

2209, 2023

Еразмус+ мобилност запослених на Универзитету Св. Ћирило и Методије у Великом Трнову

Вести, Конкурси и стипендије (међународни)|

У складу са Интер-институционалним уговором потписаним са Универзитетом  Св. Ћирило и Методије у Великом Трнову, Бугарска, расписује се позив за стипендирану мобилност  наставног и ненаставног особља Универзитета у Приштини,  у оквиру следећих области: 0213/0211- Fine Arts, Graphic Design field 0223- Philosophy field 023- Languages (Serbian) field 1014/0114- Sport Teacher training with subject specialization (physical education) field 042- Law field 011/0112- Education/ Primary Education field 1015- Travel tourism and leisure field 041- Business and administration International Relations Office   Реализација мобилности: 13. новембар - 17. новембар 2023. године (staff week "Partnerships for future cooperation") Потребна документа за пријаву: Пријавни формулар; Уговор о мобилности – за наставну мобилност; Уговор о мобилности – за тренинг/усавршавање; Биографија на енглеском језику; Потврда о запослењу; Копија прве странице пасоша. Више информација о Универзитету у Великом Трнову можете пронаћи ОВДЕ. Рок за пријаву: 15. октобар 2023. године. Информације о стипендији:  Дневнице у износу од 140 евра (за покривање трошкова смештаја и исхране). Покривени путни [...]

Go to Top