Ажурирано: 15. маја 2021. године

Конкурси

Конкурси2021-05-15T14:50:30+02:00
2304, 2024

Еразмус+ мобилност студената на Универзитету Св. Ћирило и Методије у Великом Трнову, Бугарска

Вести, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

У складу са потписаним међуинституционалним уговором са Универзитетом  Св. Ћирило и Методије у Великом Трнову, расписује се позив за стипендирану мобилност студената. Конкурс је отворен за студенте основних, мастер и докторских студија у оквиру следећих области: field 0223- Philosophy field 023- Languages (Serbian) field 1014/0114- Sport Teacher training with subject specialization (physical education) field 042- Law field 011/0112- Education/ Primary Education field 1015- Travel tourism and leisure Реализација мобилности: зимски семестар 2024/2025. године (3 месеца) Потребна документа за пријаву: – Пријавни формулар; – Биографија (Europass CV) – Предлог Уговора о учењу (са продеканом или шефом катедре саставити листу предмета који ће се слушати на универзитету домаћину; Уговор је могуће изменити, али у фази пријаве потребно је направити иницијални предлог. Каталог предмета се преузима ОВДЕ) – Потврда о положеним испитима (Transcript of Records) и превод на енглески језик* – Потврда са факултета да сте редован студент и превод на енглески језик* – Копија дипломе и превод на енглески језик* (за студенте мастер студија) – Потврда/сертификат [...]

1303, 2024

Међународна недеља на Универзитету у Хаену

Конкурси и стипендије (међународни)|

У складу са потписаним међуинституционалним уговором за размену са Универзитететом у Хаену, Шпанија расписује се позив за стипендирану мобилност наставног и ненаставног особља. Потребна документа за пријаву: Пријавни формулар за Еразмус плус; Биографија и пропратно писмо на енглеском; Потврда о запослењу; Копија прве странице пасоша; Потврда о знању енглеског језика; Основни критеријуми за селекцију су знање енглеског језика, учешће у активностима међународне сарадње на факулету односно Универзитету,  претходно учешће на Еразмус+ програму мобилности,  допринос у припреми и реализацији пројекта, равномерна заступљеност наставног и ненаставног особља. Пријава: Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова. Адреса: Универзитет у Приштини са привеременим седиштем у Косовској Митровици Филипа Вишњића бб 38220 Косовска Митровица Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност Реализација мобилности: од 13. до 17. маја 2024. (Staff Training Week) Рок за пријаву: 02. април 2024. године Информацију о [...]

2702, 2024

Еразмус+ мобилност судената на Техничком универзитету у Риги, Летонија

Вести, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

У складу са потписаним међуинституционалним уговором за размену са Tехничким универзитетом у Риги, Летонија, у оквиру Еразмус+ програма, расписује се позив за стипендирану мобилност за студенте основних и мастер студија: Економског факултета – Faculty оf Engineering Economics аnd Management (Economics /Business/ Management); Филозофског факултета – Faculty of E-Learning Technologies and Humanities (Катедра за енглески језик) Факултета техничких наука – Faculty of Architecture – Faculty of Computer Science and Information Technology – Faculty of Mechanical Engineering, Transport and Aeronautics – Faculty of Electronics and Telecommunications – Faculty of Electrical and Environmental Engineering Природно-математичког факултета – Faculty оf Computer Science and Information Technology – Faculty of Materials Science and Applied Chemistry Реализација мобилности: зимски семестар 2024/2025. године Информације о Tехничком универзитету у Риги, процедури и условима за остваривање стипендије можете погледати на https://international.rtu.lv/erasmus-partner-countires/ Информације о стипендији: – Месечна стипендија у износу од 800 евра (за покривање трошкова живота) и – Покривени [...]

2702, 2024

Еразмус+ мобилност судената на Универзитету у Хаену, Шпанија

Вести, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

У складу са потписаним међуинституционалним уговором са Универзитетом у Хаену (Шпанија), у оквиру Еразмус+ програма, расписује се позив за стипендирану мобилност студената. Конкурс је отворен за студенте основних и мастер студија: Економског факултета Правног факултета Учитељског факултета Природно-математичког факултета Биологија Математика Хемија Информатика Факултета техничких наука Све катедре Филозофског факултета Филозофија Историја Енглески језик Реализација мобилности: зимски семестар 2024/2025. године Потребна документа за пријаву: Пријавни формулар Прелиминарни уговор о учењу (са продеканом или шефом катедре саставити листу предмета који ће се слушати на универзитету домаћину; Уговор је могуће изменити, али у фази пријаве потребно је направити иницијални предлог. Каталог предмета се преузима ОВДЕ) Потврда о полoженим испитима (Transcript of Records) на енглеском језику Потврда да сте редован студент и превод на енглески језик Потврда/сертификат о знању енглеског језика Копија прве странице пасоша Биографија са мотивационим писмом * У овом тренутку пријаве није потребан превод докумената оверен од стране судског [...]

2302, 2024

Еразмус+ мобилност запослених на Универзитету Селчук у Конији, Турска

Вести, Конкурси и стипендије (међународни)|

У складу са потписаним међуинституционалним уговором са Универзитетом Селчук, Турска, расписује се позив за стипендирану мобилност наставног и ненаставног особља Факултета уметности Студијске области за наставну мобилност: сликарство, вајарство, графика и графички дизајн. Реализација и трајање мобилности: 5 радних дана у току зимског семестра 2024/2025 (у договору са Универзитетом Селчук) Потребна документа за пријаву: Пријавни формулар Уговор о мобилности – за наставну мобилност Уговор о мобилности – за тренинг/усавршавање Биографија на енглеском језику Потврда о запослењу Копија прве странице пасоша Потврда/сертификат о познавању енглеског језика Информације о стипендираној мобилности: Дневнице у износу од 140 евра (за покривање трошкова смештаја и исхране). Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра) Укупан број стипендија: 1 за наставну и 1 за ненаставну мобилност Рок за пријаву: 22. март 2024. године По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини врши техничку проверу достављене документације и доставља листу номинованих кандидата Универзитету Селчук. [...]

2302, 2024

Конкурс за стипендирану студентска праксу на Универзитету Селчук у Конији, Турска

Вести, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

У складу са потписаним међуинституционалним уговором са Универзитетом Селчук, Турска, расписује се позив за стипендирану праксу за студенте основних и мастер студија. Конкурс је отворен за студенте Факултета уметности: сликарство, вајарство, графика и графички дизајн. Реализација и трајање мобилности: јул-август или два месеца у току зимског семестра 2024/2025 (у договору са Универзитетом Селчук) Потребна документа за пријаву: – Пријавни формулар – Биографија ( Europass CV) – Предлог Уговора о учењу (Приликом одабира предмета/активности студенти су у обавези да се консултују са продеканом или Еразмус+ координатором на свом факултету, као и са предметним наставницима) – Потврда о положеним испитима (Transcript of Records) и превод на енглески језик* – Потврда са факултета да сте редован студент и превод на енглески језик* – Копија дипломе и превод на енглески језик* (за студенте мастер и докторски студија) – Потврда/сертификат о познавању енглеског језика – Копија пасоша * У овом тренутку пријаве није потребан [...]

2601, 2024

Еразмус+ мобилност наставника на Џумхуријет универзитету у Сивасу

Вести, Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

У складу са Интер-институционалним уговором потписаним са Џумхуријет универзитетом у Сивасу, Турска, расписује се позив за стипендирану мобилност наставног особља. Списак студијских области: https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr/incoming/#degrees Начина пријаве: Документација се преузима и подноси онлајн на https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr/erasmus/incoming/ka171-application-form/, поред тога Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета у Приштини потребнo је доставити: Пријавни формулар; Биографију са публикацијама на енглеском језику; Потврду о знању енглеског језика Потврду о запослењу; Копију последње дипломе; Копију прве странице пасоша. Сва документа можете послати електронским путем на valentina.draskic@pr.ac.rs, или их донети лично у Ректорат радним данима од 08.00 до 14.00 часова. Адреса: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица. Више информација о Џумхуријет универзитету можете пронаћи на https://erasmus.cumhuriyet.edu.tr/en/ Рок за пријаву: 12. фебруар 2024. године. Реализација мобилности: од 20. до 24. маја 2024. године.    Информације о стипендији:  Дневнице у износу oд 140 евра (за покривање трошкова), 5 дневница. Покривени путни трошкови (у [...]

2601, 2024

Најава новог међународног Еразмус+ мастер програма “Smart Environmental Sustainability”

Конкурси и стипендије (међународни), Конкурси и стипендије (студенти)|

In October 2024, a new International Erasmus MSc degree program will be launched for international postgraduate students interested in ICT/IoT for Environmental Sustainability applications. This program is a 2-year multidisciplinary degree and taught entirely in English, in Italy and Lithuania Admissions are now open for the 2024-2026 academic year: https://www.inhabitatmsc.eu/application-form/ Please visit our website (www.inhabitatmsc.eu) to learn more and share the information with your colleagues. For further information or group bookings you can reach us at: info@inhabitatmsc.eu Program Highlights: The MSc degree is funded via the Erasmus+ Program, offering a total of 40 scholarships (covering fees & mobility costs), in addition to a one-month industrial practice across Europe at the end of the study period. The program is designed to educate the next generation of engineers & related professionals with the necessary skills & knowledge to work in the rapidly rising “Smart Urban Sustainability” industry. This joint multidisciplinary Masters degree is developed [...]

2601, 2024

Marie-Skłodowska Curie Postdoctoral Fellowship at the University of Ljubljana

Конкурси (наука), Конкурси и стипендије (међународни)|

University of Ljubljana, a leading research institution in Slovenia, is looking for motivated postdoc candidates for the Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Postdoctoral Fellowship Scheme applications. What is an MSCA PF? The Marie-Skłodowska Curie Postdoctoral Fellowship is a post-doc research and training programme in which the fellow gains new skills and competences working on a specific research project in a new environment, collaborating with the academic and non-academic sector. Open to all fields of research. More information about the MSCA PF call will be available when the call opens in the middle of April. The call deadline is in September. The main rules and requirements can be found on the dedicated website: Postdoctoral Fellowships | Marie Skłodowska-Curie Actions (europa.eu). WHO IS ELIGIBLE TO APPLY? There are main requirements of eligibility: Researcher must have a PhD and maximum of 8 years full-time equivalent experience in research(measured from the date that the researcher [...]

2411, 2023

INDUSAC отворени позив за студенте и истраживаче, Хоризонт Европе

Вести, Конкурси и стипендије (међународни)|

Отворен је позив за ЕУ пројект INDUSAC у склопу програма Хоризонт Европа. Пројект има за циљ да финансијски подржи краткорочну истраживачку сaрадњу, у трајању од 4 до 8 недеља између академске заједнице (студенти и истраживачи) и индустрије (привреде), у решавању свакодневних изазова с којима се привреда суочава.   ☛ ПОЗИВ  Више информација могу се пронаћи на веб страници пројекта: https://indusac.eu/open-call-for-students-researchers/

Go to Top