Опште инфомације

У прву годину основних академских, основних струковних и интегрисаних студија које реализује Универзитет, односно факултет може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању. Одговарајуће претходно стечено образовање утврђено је студијским програмом на који се врши упис кандидата.

Текст Конкурса Универзитета у Приштини за упис у прву годину основних академских
и интегрисаних академских студија за школску 2021/2022. годину

Преглед
Преузимање

Трећи конкурсни рок биће организован у периоду од 16. септембра до 30. септембра 2021. године.

Полагање пријемних испита је према распореду објављеном на факултетима

Конкурсни рокови и ранг листе

Преглед реализације II конкурсног рока за упис студената у прву годину
основних и интегрисаних студија за школску 2021/2022. годину

Преглед
Преузимање