Опште инфомације

У прву годину основних академских, основних струковних и интегрисаних студија које реализује Универзитет, односно факултет може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању. Одговарајуће претходно стечено образовање утврђено је студијским програмом на који се врши упис кандидата.

Текст Конкурса Универзитета у Приштини за упис у прву годину основних академских
и интегрисаних академских студија за школску 2021/2022. годину (I уписни рок)

Преглед
Преузимање

Конкурсни рокови и ранг листе

Преглед реализације I конкурсног рока за упис студената у прву годину
основних и интегрисаних студија за школску 2021/2022. годину

Преглед
Преузимање