Опис активности и догађаја, и њихових исхода Статус / Датум реализације
Измењен Статут Универзитета Остварено
Усвојена Стратегија о сарадњи Универзитета и алумниста са Акционим планом спровођења за период 2024-2029. године Остварено
Усвојен Правилник о организационом оквиру сарадње Универзитета и алумниста са Планом комуникације Остварено
Формиран Универзитетски тим за координацију сарадње Универзитета и алумниста и спровођење Стратегије о сарадњи Остварено
Формирана Универзитетска саветодавна комисија за сарадњу са алумнистима из дијаспоре, алумнистима страним држављанима и  међународним организацијама алумниста Остварено
Пуштена у рад електронска платформа (софтвер) за повезивање и сарадњу Универзитета и алумниста, са базом алумниста Остварено
Оформљена веб страна за алумнисте на вебсајту Универзитета Остварено
Креиран логотип Удружења алумниста Универзитета Остварено
Именована Одговорна лица за сарадњу са алумнистима на факултетима Универзитета Остварено
Креирани логотипи клубова алумниста факултета у саставу Универзитета Остварено
Организован догађај у сврху промоције Стратегије о сарадњи Универзитета и алумниста и електоронске платформе за повезивање са алумнистима Остварено
Основани клубови алумниста факултета у оквиру Универзитета Остварено
Усвојени правилници о раду клубова алумниста Остварено
Организован 1. (Први) отворени дан алумниста Универзитета 31.12.2024.
Основано Удружење алумниста Универзитета; Организована оснивачка скупштина Удружења 31.12.2024.
Усвојен Статут Удружења алумниста Универзитета Остварено
Установљен Дан алумниста Универзитета Остварено
Усвојен Акциони план сарадње Удружења алумниста и Центра за развој каријере Универзитета Остварено
Објављен 1. (први) број електронског часописа Удружења алумниста Универзитета 31.08.2024.
Израђени промотивни производи Удружења алумниста 30.09.2024.
Организована седмодневна летња школа за развој критичких личних и меких вештина студената 30.09.2024.
Организована Прва годишња конференција „Алумнисти и Универзитет. Заједно за науку“ Остварено
Завршене припремне радње за укључивање алумниста у процес израде и одбране завршних радова. 30.09.2024.
Започето укључивање алумниста у израду и одбрану завршних радова на основним, мастер и специјалистичким студијама. 01.10.2024.
Организована једнодневна радионица за развој нетехничких меких вештина студената 31.10.2024.
У Удружењу алумниста Универзитета има најмање 5 (пет) алумниста из дијаспоре и најмање 3 (три) алумниста који су страни држављани 31.12.2024.
Организован једнодневни мотивациони семинар уз учешће истакнутих алумниста 31.12.2024.
Организован једнодневни тематски догађај на пољу развоја каријере студената факултета у саставу Универзитета 31.12.2024.
Завршене припремне радње за укључивање алумниста у активну наставу 31.12.2024.
Завршене припремне радње за укључивање алумниста у стручну праксу 31.12.2024.
Почетак извођења активне наставе уз подршку алумниста 15.02.2025.
Почетак спровођења стручне праксе уз подршку алумниста 15.02.2025.
Објављен 2. (други) број електронског часописа Удружења алумниста Универзитета. 28.02.2025.
1. (прва) ревизија Акционог плана спровођења Стратегије о сарадњи Универзитета и алумниста за период 2024-2029. године 28.02.2025.
Организован једнодневни тренинг за савладавање вештина представљања послодавцима, на којем су тренери алумнисти Универзитета 31.03.2025.
Организован 2. (Други) отворени дан алумниста Универзитета На Дан алумниста 2025.
Организован једнодневни сајам стипендија и пракси 30.06.2025.
Организован једнодневни сајам сезонских/ летњих послова за студенте 30.06.2025.
Објављен 3. (трећи) број електронског часописа Удружења алумниста Универзитета. 31.08.2025.
Организована Друга годишња конференција „Алумнисти и Универзитет. Заједно за науку“ 30.09.2025.
Отварен конкурс за најбоље стартап и пословне идеје студената Универзитета 01.10.2025.
У Удружењу алумниста Универзитета има најмање 10 алумниста из дијаспоре и најмање 6 (шест) алумниста који су страни држављани 31.12.2025.
Додељена најмање 1 (једна) стипендија (од стране организација у којима су алумнисти запослени) студентима докторских студија на Универзитету 31.12.2025.
Организован једнодневни мотивациони семинар уз учешће истакнутих алумниста 31.12.2025.
Организован сајам предузетничких и стартап идеја студената Универзитета 31.01.2026.
Организована једнодневна радионица за почетнике у бизнису 31.01.2026.
Анализа постигнутог успеха прве фазе укључивања алумниста у извођење активне наставе и стручне праксе, и израде завршних радова, и почетак друге фазе 31.01.2026.
Организован 3. (Трећи) отворени дан алумниста Универзитета 15.02.2026.
Објављен 4. (четврти) број електронског часописа Удружења алумниста Универзитета 28.02.2026.
2. (друга) ревизија Акционог плана спровођења Стратегије о сарадњи Универзитета и алумниста за период 2024-2029. године 28.02.2026.
Промотивни производи Удружења алумниста су подељени представницима најмање 30 спољних организација 28.02.2026.
Објављен 5. (пети) број електронског часописа Удружења алумниста Универзитета 31.08.2026.
Организована Трећа годишња конференција „Алумнисти и Универзитет. Заједно за науку“ 30.09.2026.
Организована једнодневна радионица за развој нетехничких меких вештина студената 31.10.2026.
У Удружењу алумниста Универзитета има најмање 15 алумниста из дијаспоре и најмање 9 (девет) алумниста који су страни држављани 31.12.2026.
Организован једнодневни мотивациони семинар уз учешће истакнутих алумниста 31.12.2026.
Организован једнодневни тематски догађај на пољу развоја каријере студената факултета у саставу Универзитета 31.12.2026.
Објављен 6. (шести) број електронског часописа Удружења алумниста Универзитета 28.02.2027.
3. (трећа) ревизија Акционог плана спровођења Стратегије о сарадњи Универзитета и алумниста за период 2024-2029. године 28.02.2027.
Организован једнодневни тренинг за савладавање вештина представљања послодавцима, на којем су тренери алумнисти Универзитета 31.03.2027.
Организован 4. (четврти) отворени дан алумниста Универзитета На Дан алумниста 2027.
Организован једнодневни сајам стипендија и пракси 30.06.2027.
Организован једнодневни сајам сезонских/летњих послова за студенте Универзитета 30.06.2027.
Објављен 7. (седми) број електронског часописа Удружења алумниста Универзитета. 31.08.2027.
Организована Четврта годишња конференција „Алумнисти и Универзитет. Заједно за науку“ 30.09.2027.
Отварен конкурс за најбоље стартап и пословне идеје студената Универзитета 01.10.2027.
У Удружењу алумниста Универзитета има најмање 20 алумниста из дијаспоре и најмање 12 алумниста који су страни држављани 31.12.2027.
Додељене најмање 2 (две) стипендије (од стране организација у којима су алумнисти запослени) студентима докторских студија на Универзитету 31.12.2027.
Организован једнодневни мотивациони семинар уз учешће истакнутих алумниста 31.12.2027.
Организован сајам предузетничких и стартап идеја студената Универзитета 31.01.2028.
Организована једнодневна радионица за почетнике у бизнису 31.01.2028.
Објављен 8. (осми) број електронског часописа Удружења алумниста Универзитета. 29.02.2028.
4. (четврта) ревизија Акционог плана спровођења Стратегије о сарадњи Универзитета и алумниста за период 2024-2029. године 29.02.2028.
Организован 5. (Пети) отворени дан алумниста Универзитета На Дан алумниста 2028.
Објављен 9. (двети) број електронског часописа Удружења алумниста Универзитета 31.08.2028.
Организована Пета годишња конференција „Алумнисти и Универзитет. Заједно за науку“ 30.09.2028.
Организована једнодневна радионица за развој нетехничких меких вештина студената 31.10.2028.
У Удружењу алумниста Универзитета има најмање 25 алумниста из дијаспоре и најмање 15 алумниста који су страни држављани 31.12.2028.
Организован једнодневни мотивациони семинар уз учешће истакнутих алумниста 31.12.2028.
Организован једнодневни тематски догађај на пољу развоја каријере студената факултета у саставу Универзитета 31.12.2028.
Објављен 10. број електронског часописа Удружења алумниста Универзитета 28.02.2029.
Потписан је најмање 1 (један) споразум о сарадњи са удружењима алумниста из дијаспоре и најмање 1 (један) споразум о сарадњи са међународним организацијама алумниста 28.02.2029.
Анализа постигнутог успеха на пољу укључивања алумниста у образовни процес током петогодишњег периода спровођења Стратегије о сарадњи Универзитета и алумниста. 28.02.2029.
Анализа постигнутог успеха на пољу укључивања алумниста у научностираживачки рад на Универзитету током петогодишњег периода спровођења Стратегије о сарадњи Универзитета и алумниста. 28.02.2029.
Анализа постигнутог успеха на пољу доприноса алумниста стипендирању научностираживачког рада на Универзитету током петогодишњег периода спровођења Стратегије о сарадњи Универзитета и алумниста. 28.02.2029.
Анализа постигнутог успеха на пољу укључивања алумниста у развој каријере студената Универзитета током петогодишњег периода спровођења Стратегије о сарадњи Универзитета и алумниста. 28.02.2029.
Анализа успеха повезивања и промоције сарадње Универзитета и алумниста 28.02.2029.
Усвајање новог Акционог плана спровођења Стратегије о сарадњи Универзитета и алумниста за период 2029-2034. године 28.02.2029.

Финансирано средствима Европске уније. Изнесени ставови и мишљења су ставови и мишљења аутора и не морају се подударати са ставовима и мишљењима Европске уније или Европске извршне агенције за образовање и културу (ЕАЦЕА). Ни Европска унија ни ЕАЦЕА не могу се сматрати одговорним за њих.