Конкурс за доделу студентских кредита и стипендија објављује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а отворен је од 1. до 31. октобра текуће године

Кандидати подносе пријаву са конкурсном документацијом високошколској установи на којој студирају

Коначну ранг листу кандидата којима је одобрен кредит, односно стипендија, утврђује Комисија за ученичке и студентске кредите и стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Број студентских кредита и стипендија се утврђује према расположивим средствима у буџету Републике Србије

Студенти закључују уговор о кредиту са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, којим се ближе одређују права и обавезе у вези са коришћењем и отплатом кредита

Месечни износ студентских кредита и стипендија за текућу школску годину износи 8.400 динара и исплаћује се у највише 10 месечних рата

Актуелни конкурси за студентске кредите и стипендије