Студентски парламент Универзитета у Приштини је орган Универзитета преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе. Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти факултета у саставу Универзитета, уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент. Представници студената са хендикепом, и студената уписаних по афирмативној мери, заступљени су у чланству студентског парламента. Студентски парламент Универзитета има 30 чланова. У чланству Студентског парламента заступљено је до 3 представника студената са хендикепом и студената уписаних по афирмативној мери.

Студентски парламент Универзитета организује и координира рад студентских парламената на факултетима Универзитета, као и других студентских организација. Студентски парламент Универзитета остварује директну везу са многим студентским организацијама у земљи и иностранству. Пре свега, ту се мисли на Студентску конференцију универзита Србије (СКОНУС), кровну организацију студената Републике Србије, а преко СКОНУС-а, Студентски парламент Универзитета учествује у раду и Европске студенске уније (ЕСУ). Студентски парламент Универзитета сваке две године именије студента проректора.

Као свој дан, студенти Универзитета у Приштини, сваке године прослављају 23. април, када се организује свечана академија на којој се награди 10 најбољих студената Универзитета посебном захвалницом Студентског парламента. Студенти овај период у години називају ”Недеља студената”. Тада се организују спортска такмичења, квизови знања, представе и пројекције филмова и сличне манифестације и прославе.

Иван Виријевић председник Правни факултет
Александар Касаловић члан Факултет уметности
Марина Башић члан Факултет уметности
Младен Златановић члан Факултет уметности
Соња Крстић члан Економски факултет
Данило Даковић члан Економски факултет
Душан Долашевић члан Економски факултет
Анђелија Николић члан Учитељски факултет
Светлана Царевић члан Учитељски факултет
Јована Савић члан Учитељски факултет
Александар Арсенијевић члан Природно-математички факултет
Димитрије Васић члан Природно-математички факултет
Љубица Јовановић члан Природно-математички факултет
Милан Марковић члан Правни факултет
Никола Дабижљевић члан Правни факултет
Милан Савић члан Факултет техничких наука
Стефан Бојовић члан Факултет техничких наука
Миљан Мојсић члан Факултет техничких наука
Срећко Марковић члан Медицински факултет
Алекса Милић члан Медицински факултет
Никола Миљковић члан Медицински факултет
Илија Величковић члан Пољопривредни факултет
Огњен Нинић члан Пољопривредни факултет
Лазар Јовановић члан Пољопривредни факултет
Ана Премовић члан Факултет за спорт и физичко васпитање
Петар Пекић члан Факултет за спорт и физичко васпитање
Ина Марковић члан Факултет за спорт и физичко васпитање
Јован Алексић члан Филозофски факултет
Немања Бишевац члан Филозофски факултет
Милан Рајек члан Филозофски факултет

Иван Виријевић, Председник Студентског паралмента

е-пошта: spup@pr.ac.rs

телефон: +381 66 927 3486