Универзитет у Приштини члан је Асоцијације европских универзитета (European University Association) и као посебна установа и у оквиру колективног чланства КОНУС-а и потписник је Велике повеље универзитета (Magna Charta Universitatum). Универзитет је и потписник  Декларације и члан Заједнице универзитета југоисточне Европе и западног Балкана.