Дана 1. маја 2024. године Правни факултет Универзитета у Приштини у Косовској Митровици организовао је дан отворених врата за средњошколце. Представљени су основни циљеви  WBNET пројекта, наглашавајући његов фокус на подстицање одрживог развоја и технолошких иновација на Западном Балкану. Презентација је детаљно описала како је пројекат усклађен са ширим регионалним циљевима и циљевима Европске уније, наглашавајући његов потенцијални утицај на економски раст и одрживост животне средине.