20. фербрара 2024. године је, на Факултету за заштиту на раду Универзитета у Нишу, организиван међупројектни састанак у склопу DGTRANS Erasmus+ CBHE KA2 пројекта. Овај догађај послужио је за промовисање циљева, радних пакета и пројектних резултата, као и размену искустава у пројекту NEST4WB. Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици представила је др Александра Петровић.

Током састанака, представници различитих пројеката, промовисали су своје циљеве и напретке у реализацији пројеката. Овај догађај био је идеална прилика за размену искустава, где су учесници поделили своје успешне стратегије и методологију за импементацију пројеката.